Zalewy morskie a surowce

Prześledź najważniejsze wydarzenia z dziejów geologicznych Polski. Dla każdej z epok wybierz te surowce, które powstały dzięki zalewom morskim. Dodatkowo dopisz przy każdym z surowców typ (energetyczny, skalny, chemiczny, metaliczny) i miejsce występowania. Czy uzasadnione jest stwierdzenie, że większość surowców mineralnych w Polsce związanych jest z działalnością morza?


(Krynicka-Tarnacka T., et al., 2002, Moje miejsce w Polsce i regionie, SOP, Toruń, s. 22-23)

Komentarze

Popularne posty