poniedziałek, 3 kwietnia 2006

Wykonujemy piramidę wieku

Dzisiaj w ramach zadania domowego przygotujecie wykres obrazujący zróżnicowanie populacji Japonii lub Indii ze względu na płeć i wiek. Jest to piramida wieku, czyli rodzaj poziomego wykresu słupkowego, przedstawiającego udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie ludności w danym kraju. Oś pionowa zawiera skalę wieku ludności, osie poziome zawierają zaś liczbę osób w danym wieku wyrażoną w procentach.

1. Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji, odnośnie wyboru kraju. Musicie się zdecydować czy stawiacie na Japonię czy Indie. Wykonacie tylko jeden wykres.


2. Drugim krokiem jest przygotowanie osi współrzędnych. Dane te zwykle przedstawia się osobno dla obu płci, stąd oś pionowa znajduje się w środku wykresu. Oś ta jest też szeroka, żeby możliwe było wpisanie w środku przedziałów wiekowych.


3. Ostatnim krokiem jest wykorzystanie wszystkich danych dotyczących mężczyzn i kobiet, tak aby powstał nam wykres przypominający jeden z tych poniższych.


4. Powodzenia i miłej pracy.niedziela, 2 kwietnia 2006

Dwie fotografie

za: dinoanimals.pl
ZDJĘCIE 1
Na zdjęciu zaprezentowano charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych drzewo sosnę / sekwoję.
Jest to gatunek iglasty / liściasty należący do rodziny cyprysowatych.
Największe amerykańskie drzewa tego gatunku spotykamy w górach Florydy / Kalifornii.
Władze amerykańskie postanowiły chronić te drzewa w ramach parku narodowego Yellowstone / Redwod

za: Tornado CHANNEL

ZDJĘCIE 2


Na zdjęciu zaprezentowano charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych zjawisko ............................. .
W Polsce to zjawisko atmosferyczne występuje rzadko i wówczas nazywane jest ............................. .
Powstawanie tego zjawiska jest związane z kontaktowaniem się bardzo ciepłego, napływającego z południa znad ............................. i bardzo chłodnego powietrza, płynącego z północy znad ............................. .
Największa częstotliwość występowania tych wiatrów obserwowana jest w dolinie rzeki ............................. .

piątek, 31 marca 2006

Co to jest technopolia?


  •          W dostępnych źródłach odnajdź znaczenie terminu technopolia a następnie przepisz krótką definicję do zeszytu.
  •         Rozwiąż krzyżówkę. Pomocne będą strony z rozdziału w podręczniku poświęconego Gospodarce Ameryk. Nie musisz przepisywać pytań do zeszytu. Wystarczy, że przepiszesz odpowiedzi.


A – Gospodarstwa rolne o wielkiej powierzchni na terenie Ameryki Łacińskiej.
B – Tak zwany drugi sektor gospodarki zajmujący się wytwarzaniem dóbr i produktów.
C – Charakterystyczna roślina uprawiana w Amerykach, z której pozyskuje się brązowy cukier.
D – Trzoda … , grupa zwierząt hodowlanych do której zaliczamy świnie.
E – Jedna z roślin uprawianych na plantacjach, w Polsce znana jako smaczny i lubiany owoc.
F – Surowiec mineralny, którego ważnymi producentami są Meksyk i Wenezuela.
G – Skrót od jednego ze wskaźników obrazujących rozwój ekonomiczny państwa.
H – Nazwa często hodowanej w obu Amerykach grupy zwierząt.
I – Tak zwany pierwszy sektor gospodarki, zajmujący się wytwarzaniem pożywienia.
J – Tak zwany trzeci sektor gospodarki zajmujący się zaspokajaniem różnych potrzeb ludzi.

K – Jedna z roślin włóknodajnych, charakterystyczna dla południowo-wschodnich stanów USA.

czwartek, 30 marca 2006

Lasy tropikalne

Prezentuję dla Was link do ciekawego filmu o lasach tropikalnych. Jest to film poświęcony całej strefie krajobrazowej, stąd też będziecie mogli zobaczyć obrazy z całego świata z obszarów równikowych. Warto, choć na chwilę przenieść się w ten niezwykły i wyjątkowy obszar świata. 

  

środa, 29 marca 2006

Andy

Zapraszam Was do obejrzenia pokazu slajdów przygotowanego przez jednego z Internautów. Dzięki niemu możecie zaobserwować ciekawe zdjęcia pochodzące z południowoamerykańskich Andów.

 

wtorek, 28 marca 2006

Alaska

Prezentuję dla Was link do Ciekawego filmu o Alasce. Jego fragment widzieliście lub będziecie widzieć podczas tematu poświęconego "Ludości Ameryk". Warto, choć na chwilę przenieść się w ten niezwykły i wyjątkowy obszar kontynentu Amerykańskiego.

 

niedziela, 19 marca 2006

wtorek, 14 marca 2006

Ludność obu Ameryk


  1. Zapoznaj się z definicjami. Ekumena – obszary trwale zamieszkałe przez człowieka i wykorzystywane gospodarczo. Anekumena – obszary nigdy niezamieszkałe przez człowieka i niewykorzystywane gospodarczo. 
  2. Na podstawie powyższych definicji przyporządkuj przykłady z kolejnych slajdów do ekumen i anekumen.
  3.  Krótko uzasadnij co przyciągnęło ludzi do konkretnych ekumen , albo co ich zniechęca do zamieszkania konkretnych anekumenach.


 

sobota, 11 marca 2006

Rzeki a klimat Ameryk

1. Przerysujcie i przepiszcie do zeszytu poniższy schemat.


2. Otwórzcie atlasy i odnajdźcie w nich cztery, duże, amerykańskie rzeki - Missisipi, Mackenzie, Amazonkę i Paranę. 

3. Jeżeli to już zrobiliście to nie powinniście mieć problemu z przyporządkowaniem stref klimatycznych przez jakie przepływają rzeki. Odpowiedzi zapiszcie na schemacie.

4. Zastanówcie się dlaczego Missisipi i Amazonka odgrywają ważną rolę w żegludze, a Mackenzie i Parana nie mają dużego znaczenia żeglownego? odpowiedzi możecie poszukać w klimacie (opady, temperatura), w ukształtowaniu terenu czy w rozwoju gospodarczym poszczególnych regionów. 

5. Jeżeli nie udało się Tobie wymyślić uzasadnienia do punktu 4, to się nie martw. Ten podpunkt nie jest obowiązkowy jako zadanie domowe. Bądź czujny na początku kolejnej lekcji, omówimy to zagadnienie i wówczas bez problemu wszystko uzupełnisz!

piątek, 10 marca 2006

Egipt darem Nilu

za: www.gala.pl
Na dzisiejszej lekcji będziemy pracować metodą ekspercką. Najpierw w zespołach dwu lub trzy osobowych zajmiecie się rozwiązaniem czterech zadań, pogrupowanych na trzy tematy - ludność, rolnictwo, przemysł i transport. Następnie spotkacie się w większej grupie, mającej ten sam temat. Wymienicie się odpowiedziami i skorygujecie ewentualne błędy.

W dużej grupie będziecie mieć kolejne zadanie. Musicie przygotować hasła, czyli inaszej hasztagi, które potem wasze koleżanki i koledzy zapiszą w zeszycie. Nie wiecie co to hasztag? Już tłumaczę - to pojedyncze słowo lub wyrażenie bez spacji poprzedzonym symbolem #. Jest to forma znacznika umożliwiająca grupowanie wiadomości i ułatwiająca wyszukiwanie. Po zakończonej lekcji będziecie mieć zestaw skojarzeń i haseł związanych z Egiptem.

Przykładowe hasztagi, opracowane w 2015 roku.
Zagadnienia do pracy w grupach. Na podstawie informacji z podręcznika i odpowiednich map w atlasie postaraj się odpowiedzieć na następujące pytania i rozwiąż zadania:

za: rodopis.weebly.com
GRUPA I - LUDNOŚĆ EGIPTU

1. Scharakteryzuj przynależność rasową, religijną i językową mieszkańców Egiptu.
2. Oblicz gęstość zaludnienia Egiptu. W tym celu odnajdź w podręczniku informację o liczbie ludności i powierzchni Egiptu. 
3. Gdzie występują największe miasta i skupiska ludności? 
4. Wymień główne atrakcje turystyczne. 


za: pl.wikipedia.org
GRUPA II - ROLNICTWO EGIPTU

1. Scharakteryzuj warunki klimatyczne i glebowe Egiptu.
2. Wymień główne rośliny i zwierzęta hodowlane.
3. Oblicz powierzchnię gruntów ornych. W tym celu odszukaj w podręczniku informacje o powierzchni kraju i o odsetku zajmowanym przez grunty orne (pola).
4. Gdzie występują główne rejony rolnicze? 

GRUPA III - PRZEMYSŁ I TRANSPORT
za: www.tg.net.pl

1. Wymień główne bogactwa mineralne Egiptu.
2. Scharakteryzuj rolę Kanału Sueskiego i Zbiornika Nassera.
3. Oblicz dochód narodowy na jednego mieszkańca (globalny 320 mld USD). W tym celu odnajdź w podręczniku informacje o liczbie ludności Egiptu. Podziel dochód przez liczbę mieszkańców.
4. Gdzie występują główne trakty komunikacyjne?

czwartek, 9 marca 2006

Azjatyckie tygrysy

Azjatyckie tygrysy to popularna nazwa czterech państw − Korei Południowej, Tajwanu, SingapuruHongkongu − których wspólną cechą był szybki wzrost PKB (rzędu od kilku do kilkunastu procent rocznie) w latach 1960−1995. Później termin ten został poszerzony o kolejne kraje Azji Południowo - Wschodniej. Dziś na lekcji przyjżymy się sytuacji w wybranych krajach regionu.
Opracowała: Natalia Gudzińska, 2014
Hongkong, przy zaludnieniu 7 milionów mieszkańców, ma jedną z najwyższych na świecie wartości eksportu i importu na mieszkańca. Przed kryzysem był „wrotami do Chin” i korzystał z preferencyjnych stawek podatkowych, a w chwili obecnej nie przyciąga już kapitału tak skutecznie. Co więcej, jako miasto będące siedzibą wielu banków o zagranicznym kapitale, musiał zostać naznaczony kryzysem.

Korea Południowa jest jednym z głównych partnerów USA w Azji. Po Wojnie Koreańskiej (1950-1953) Waszyngton wspierał przemiany gospodarcze, dostarczając bezpośredniej pomocy. Towary południowokoreańskie miały dostęp do rynku amerykańskiego na preferencyjnych zasadach. Obecnie jest to znacznie utrudnione. Jeżeli dodamy do tego fakt, że na rynku bankowym w Korei najwięcej do powiedzenia miały banki amerykańskie to otrzymamy przyczynę kryzysu w tym kraju. Obniżka podatków i reformy wewnętrzne sprawiły, że Korea Południowa była na plusie już w roku 2009.

Singapur, za www.multita.info
Singapur jako miasto portowe wciąż straszy pustą flotą kontenerowców  oczekujących na zlecenia transportu towarów  z Azji. Zdecydowany, ujemny wzrost gospodarczy tego kraju nie przytrafił się od dekady. Singapur, jako jeden z liderów rankingu wolności gospodarczej, jest najbardziej podatny na kryzys, ale też i na szybsze odbicie się i powrót do wzrostu gospodarczego.

Marina Bay Sands, Singapur, za : metro.gazeta.pl
Tajlandia, gdzie rozwój gospodarczy uzależniony jest w bardzo wysokim stopniu od eksportu (blisko 70% PKB w 2008 r.), jest krajem o wysoce niestabilnej sytuacji wewnętrznej i głębokich podziałów politycznych. Rząd próbuje przeciwdziałać kryzysowi przy pomocy pakietu stymulującego o łącznej wartości ok. 116 mld baht (ok. 3,5 mld USD). Na pakiet stymulujący składa się szereg świadczeń takich jak jednorazowa wypłata dla pracowników zarejestrowanych w Social Security Fund (odpowiednik ZUS), budowa ujęć wodnych, systemów irygacyjnych na wsi, dróg oraz promocja turystyki i in.

Japonia nie jest zaliczana do grona tygrysów. Warto porównać jej gospodarkę z innymi krajami regionu. Japonii poświęcimy osobną lekcję.

Japonia kryzys odczuła bardzo mocno. Malejący eksport i kurczące się inwestycje zagraniczne doprowadziły do spadku PKB i zastoju. Kryzys szczególnie dotknął sektor samochodowy. Obecnie na 10 największych producentów aut na świecie 6 przypada na Japonię. Firmy nie są już w stanie jednak sprzedawać takiej ilości samochodów jak wcześniej, co powoduje spadek eksportu.  Skala całkowitego spadku eksportu jest tak znacząca, że podobny stan przytrafił się Japonii jedynie pół wieku temu.

(opracowanie własne za: wikipedia.org, Sergiusz Prokurat: "Tygrysy azjatyckie w obliczu kryzysu", 7 marca 2010, www.konserwatyzm.pl)

środa, 8 marca 2006

Puszcza Amazońska - ekspansja rolnictwa

Dorzecze Amazonki zajmuje powierzchnię 6,7 mln km kw. Około 5,4 mln km kw. Tego terytorium wciąż jest porośnięte lasami, które tworzą największą na Ziemi puszczę równikową. 
 
Od lat trwają zakusy, aby w inny sposób wykorzystać powierzchnie zajmowaną przez las, na przykład na grunty orne czy pastwiska. Próby powstrzymania ekspansji okazują się nieskuteczne. Drzewa wycina się na potęgę - legalnie i nielegalnie, w tym drugim przypadku często przy bierności władz. Proceder nasilił się w ostatnich latach, a straty są tak duże, że dokładnie można je policzyć tylko z kosmosu. Zdjęcia wykonane przez sondy satelitarne ujawniły, że w roku 2010 wykarczowano ponad 25 tys. km2 lasów.

Inwazja rolników postępuje od wschodu i południa. Jeśli nie uda się jej zatrzymać, za pół wieku znikną olbrzymie połacie lasów leżących nad prawymi dopływami Amazonki. Wedle pesymistycznego scenariusza z drzew niemal kompletnie zostaną ogołocone dorzecza takich wielkich rzek jak Xingu, Tapajos i Madeira. Nie wszystkie lasy rosnące na tym obszarze zostaną wycięte. Spore ich fragmenty pozostaną, głównie zresztą w rezerwatach i parkach narodowych. Razem z drzewami zniknie unikalne środowisko - tam, gdzie dziś żyją tysiące gatunków roślin i zwierząt, wkrótce będą paść się krowy lub wyrastać ku równikowemu słońcu wielkie liście soi. 

Naukowcy badali los 382 gatunków. Większość z nich ucierpi, ponieważ mały las nie zapewni im takiej ochrony, jaką dawała wielka puszcza. To zły znak, bo wskazuje na to, że tworzenie parków narodowych nie wystarczy, by uratować unikalne środowisko. Jest jeszcze jedna konsekwencja wycięcia lasów równikowych - do atmosfery trafi około 17 mld ton węgla teraz uwięzionego w roślinach i glebie.
za: gazeta.pl

środa, 1 marca 2006

Miasta amerykańskie

za: http://iqc.ou.edu/2014/12/12/60yrsmidwest/

Ostatnio w Internecie znalazłem ciekawą stronę, przygotowaną przez jeden z instytutów Uniwersytetu Oklahomskiego, z porównaniem zdjęć lotniczych wybranych miast amerykańskich. Zestawienie obrazów sprzed kilkudziesięciu lat z dzisiejszym ukazują nam jak wielkie zmiany zaszły w Stanach Zjednoczonych. Trzeba powiedzieć jasno zmiany na gorsze! Poprzez rozwój motoryzacji i budowę autostrad bezpowrotnie została zniszczona pierwotna tkanka miejska. Zresztą zobaczcie sami. Zapraszam do oglądania galerii.

Galerię z porównaniami można oglądać tutaj!

wtorek, 28 lutego 2006

Współrzędne geograficzneDzisiaj w poście prezentacja, którą posłużyła nam do przypomnienia najważniejszych pojęć o wyznaczania współrzędnych. Swoją drogą zapraszam na przygotowania do egzaminu! 

poniedziałek, 27 lutego 2006

Litewski węzełNa lekcja geografii staram się Wam przybliżyć Litwę, jako kraj z liczną mniejszością Polską. Mniejszość ta jest szczególna, gdyż zamieszkuje tam od pokoleń. Są u siebie. Na Wileńszczyźnie, czyli w regionie w którym się skupiają, w wielu miejscowościach i gminach stanowią nawet 80% obywateli. Prezentuje to poniższa mapa. Więcej o Polakach na Litwie możecie przeczytać w tym artykule.

Poles in Lithuania Barry Kent.png
Obszary zmaieszkałe przez Polaków na Litwie.
za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy_na_Litwie

Film dokumentalny p. Piotra Barełkowskiego przedstawiający sytuację Polaków na dzisiejszej Litwie. Seria wywiadów i scen dokumentalnych zarejestrowanych podczas pobytu autora na Wileńszczyźnie daje opis nie tylko sytuacji społeczno-politycznej tamtejszych Polaków ale także obraz ich mentalności.niedziela, 26 lutego 2006

Kresy Kresów


W naszej szkole często mówimy o kulturze kresowej, organizujemy zbiórki dla mieszkających tam Polaków. Nasze działania, siłą rzeczy nie są w stanie pomóc wszystkim i wszędzie. Skupiamy się na Kresach Południowo-Wschodnich, a polskie ślady odnajdujemy w tak wielu jeszcze miejscach. Nieco zapomnianym krajem, z liczną mniejszością polską jest Łotwa. W południowo-wschodniej części kraju, w okolicach Dźwińska (Dynenburga) mieszka nawet do 15% przyznających się do polskich korzeni. 


Obszary zmaieszkałe przez Polaków na Łotwie.
za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy_na_Litwie

Zapraszam Was do obejrzenia krótkiego filmu o Inflantach, znanych z lekcji historii. Jak pisze autor filmu p. Dawid Hallmann jest to "opowieść o polskości na kresach Kresów. Daleko od Warszawy, za drugą granicą. O polskości, która ginie. Umiera po cichu. Bez krzyku. Nikt jej wszak nie prześladuje. Sama ulega, ustępując pola wpływom Wielkiego Brata..."sobota, 25 lutego 2006

Matki Paragwajki

Wojska brazylijskie w Paragwaju.
Kiedyś opowiadałem uczniom klasy D, z rocznika 2008-2011, o wojnie w Paragwaju, która wyniszczyła prawie całą populację mężczyzn w kraju. Młodzi uknuli nawet spisek, że mam tajemną żonę w Paragwaju!

Opowiadałem też o symbolu "Matek Paragwajek", które ocaliły naród od wymarcia, poprzez czyny nie zawsze zgodne z etyką i moralnością. Kobiety pożyczały sobie nielicznych mężczyzn, na tydzień, na miesiąc, aby za wszelką cenę mieć potomstwo. Dziś rodzi to określone problemy zdrowotne (wiele osób jest ze sobą spokrewnionych), czy socjologicznych (nietrwałość więzów rodzinnych). 

Nie bacząc jednak na to trzeba powiedzieć jedno - 
Paragwajki uratowały naród przed zagładą!

Niedawno natrafiłem na artykuł o tym straszliwym konflikcie w Ameryce Południowej.

piątek, 24 lutego 2006

Chińska Atlantyda

Specjalnie zalana 50 lat temu, "odkryta" w 2001 roku. Podwodne miasto Shicheng nazywane jest często "Atlantydą Wschodu". Sama nazwa w języku mandaryńskim oznacza Miasto Lwa.


Budynki datuje się na dynastie Ming i Qing, które rządziły od 1368 do 1912 roku. Miasto jest doskonale zachowane. Znajduje się 40 m pod wodą tzw. Jeziora Tysiąca Wysp i jest oddalone 400 km na południe od Szanghaju.

W przeciwieństwie do mitycznej Atlantydy, Shicheng zostało specjalnie zalane wodą w 1959 roku. Chodziło o zrobienie miejsca dla zapory dla rzeki Xin’an i pobliskiej stacji wodnej. Prawie 300 tys. osób musiało opuścić swoje domy. Część z rodzin żyła tam od wieków.

Miasto "odkryto" w 2001 roku, kiedy chiński rząd zorganizował wyprawę, by zobaczyć jak po latach wygląda "stracone" miasto. Zainteresowanie "Atlantydą Wschodu" wzrosło w 2011 roku, gdy chiński National Geography opublikował zdjęcia.

Wyprawy podwodne wykazały, że miasto miało pięć bram wjazdowych i 265 mniejszych bram na szerokich ulicach, które zostały zaopatrzone m.in. w wizerunki smoków, lwów i napisy.Zaawansowani nurkowie mogą zbliżyć się do ruin, dzięki dwóm firmom "Big Blue" i "Zi Ao Diving Club", które prowadzą regularne podwodne wyprawy od kwietnia do listopada.

(informacja za: Małgorzata Gajos /bbc.com)

czwartek, 23 lutego 2006

Moja wizja...

Autorka: Nikola Klimek, 2013
Zadanie dodatkowe dla osób z klas pierwszych, które pragną rozwinąć swoją wyobraźnię i zaprezentować swoje talenty plastyczne. Do wykonania, najlepiej na kartce formatu A4, techniką dowolną, jest praca plastyczna na jeden z wybranych tematów:
(po kliknięciu na temat wyświetlają się przykładowe prace)

Tematy nawiązują do materiału przerabianego na lekcjach w klasach pierwszych. Są to cztery działy z zakresu geografii fizycznej (I. Podstawy geografii, II. Ziemia we Wszechświecie, III. Atmosfera, IV. Litosfera). 

Termin oddawania prac: do 31 maja każdego roku.

wtorek, 21 lutego 2006

Życie w strefie śmierci

W kontekście dzisiejszej lekcji  o obszarach bagiennych na Białorusi zachęcam dokończyć oglądanie filmu "Czarnobyl - życie w strefie śmierci".

poniedziałek, 20 lutego 2006

Wiatry okresowozmienne

1. Bryza

Bryza to wiatr okresowozmienny wiejący w strefie każdego wybrzeża morskiego, także nad Bałtykiem. Jest to wiatr zmieniający się w cyklu dobowym.

a) bryza dzienna. Podczas dnia cieplejszy jest ląd a chłodniejsze jest morze. Nad chłodniejszymi miejscami rozwija się wyż a nad cieplejszymi niż. W takim razie mechanizm wiania wiatru jest prosty od nadmorskiego wyżu ku znajdującego się nad lądem niżu.


b) bryza nocna. Podczas nocy cieplejsze jest morze (między innymi dlatego chodzimy się wtedy kąpać) a chłodniejszy jest ląd. Nad chłodniejszymi miejscami rozwija się wyż a nad cieplejszymi niż. W takim razie mechanizm wiania wiatru jest prosty od wyżu znajdującego się nad lądem ku nadmorskiemu niżowi. 


2. Monsun

Monsun to wiatr okresowozmienny wiejący w strefie ciepłych wybrzeży morskich, m.in. w Azji Południowo-Wschodniej. W zasadzie jest to wiatr związany z cyrkulacją pasatową i zmieniającym się, w skali roku, oświetleniem Ziemi. Kierunek zmienia się w cyklu rocznym.

a) monsun letni. Podczas lata cieplejszy jest ląd a chłodniejsze jest morze. Nad chłodniejszymi miejscami rozwija się wyż a nad cieplejszymi niż. W takim razie mechanizm wiania wiatru jest prosty od nadmorskiego wyżu ku znajdującego się nad lądem niżu. Przypomina bryzę dzienną!


b) monsun zimowy. Podczas zimy jest morze a chłodniejszy jest ląd. Nad chłodniejszymi miejscami rozwija się wyż a nad cieplejszymi niż. W takim razie mechanizm wiania wiatru jest prosty od wyżu znajdującego się nad lądem ku nadmorskiemu niżowi. Przypomina bryzę nocną!


Autorka rycin: Aleksandra Sarachamn, 2013


niedziela, 19 lutego 2006

Przemysł w Polsce

Zadanie 1 - Poniższe przykładowe zakłady przemysłowe dopasuj do dobrej sekcji i najlepiej pasującego czynnika lokalizacji. 


Przykładowe zakłady do umiejscowienia
Zakłady: Cementownia, elektrociepłownia, szyb naftowy, fabryka mebli,  fabryka samochodów osobowych, rafineria ropy naftowej, rozdzielnia gazu, kamieniołom, podziemny magazyn gazu, odkrywka węgla kamiennego, huta szkła, fabryka sprzętu gospodarstwa domowego, piekarnia, kopalnia węgla kamiennego, stacja uzdatniania wody


Zadanie 2 – Na podstawie mapy z atlasu lub podręcznika wypisz nazwy najważniejszych okręgów przemysłowych w Polsce. Większość nazw pochodzi od nazwy największego miasta, za wyjątkiem, okręgów wymienionych poniżej. 
Staropolski (Kielce), Centralny (Rzeszów), Górnośląski (Katowice), Sudecki (Wałbrzych), Karpacki (Sanok), LGOM (Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy), Beskidzki (Bielsko-Biała)

Zadanie 3 – Na mapie z zadania 2 zakoloruj (np. na czerwono), te okręgi przemysłowe, w których nie jest prowadzona eksploatacja surowców. 

Zadanie 4 – Przygotuj trzy kolory, a następnie pokoloruj województwa według wartości produkcji przemysłowej. Wykorzystaj do tego zamieszczoną tabelkę i zaproponowany podział na dużą, średnią i małą wartość produkcji przemysłowej. sobota, 18 lutego 2006

Rewolucje przemysłowe

Tabela przedstawia najważniejsze cechy i informacje dotyczące rewolucji przemysłowych, które miały miejsce na świecie w okresie ostatnich 200 lat. Na podstawie podręcznika i innych źródeł informacji uzupełnij ostatni wiersz tabeli wymieniając miejsca, gdzie rozwijała się najdynamiczniej przemysł w okresie kolejnych rewolucji.


Opracowanie na podstawie scenariusza lekcji Moniki Nikołajew-Banaszewskiej, za: Książka Nauczyciela, materiały dydaktyczne do geografii dla szkoły ponadgimnazjalnej, Nowa Era, Warszawa, 2012, s.53.

piątek, 17 lutego 2006

Wskaźniki demograficzne

* Przyrost naturalny


Zadanie 1. Oblicz przyrost naturalny, jeśli liczba urodzeń (Lu) to 324’500 osób, a liczba zgonów (Lz) to 512’300 osób.

PN = Lu – Lz

PN = 324’500 – 512’300

PN = -187 800 osób

Odp.: Przyrost naturalny wynosi -187 800 osób.

·        * Współczynnik przyrostu naturalnegoZadanie 2. Oblicz współczynnik przyrostu naturalnego, dla danych z zadania 1, jeśli liczba ludności (LL) to 22,4 mln osób.


Odp.: Współczynnik przyrostu naturalnego wynosi -0,83‰ ,  co oznacza, że każda grupa 1000 osób po roku była mniejsza o około 1 osobę (0,83 osoby).

czwartek, 16 lutego 2006

Zadania ze skalą

Odległość rzeczywista

Zad.1. Oblicz odległość rzeczywistą pomiędzy Buenos Aires i Montevideo, wiedząc, że na mapie w skali 1 : 7’000’000 odległość pomiędzy tymi miastami to 2,3 cm.

Dane:
Buenos Aires- Montevideo 2,3 cm
1 : 7’000’000
à 1 cm – 70 km
2,3 × 70 = 161 km

Odp.: Pomiędzy Buenos Aires a Montevideo jest 161 km.

·        Odległość na mapie

Zad. 2. Oblicz odległość na mapie w skali 1 : 550’000, wiedząc, że pomiędzy Wrocławiem a Krakowem jest 268 km.

1: 550’000 à 1 cm – 5,5 km
268 : 5,5 = 48,7 cm

Odp.: Odległość pomiędzy Wrocławiem a Krakowem na mapie w skali     1 : 550’000 to 48,7 cm.

·        Przeliczenia powierzchni

Zad.3. Powierzchnia lasu wynosi 120 km2. Oblicz jaką powierzchnię zajmuje las na mapie w skali 1 : 10’000’000.

1 : 10’000’000
à 1 cm – 100 km

Traktujemy las jak prostokąt. Wyliczamy długość boków w skali, a następnie obliczamy pole powierzchni.


Odp.: Na mapie w skali 1 : 10’000’000 las ma powierzchnię 0,012 cm2.

·        Wyznaczanie skali mapy

Zad.4. Odległość między dwoma punktami na mapie wynosi 3 cm. Ta odległość w terenie to 30 km. Oblicz skalę, w której została wykonana mapa.

Musimy zestawić ze sobą jednostki o takim samym nominale (jednostce pomiarowej) :

3 cm – 30 km
3 cm – 30’000 m
3 cm – 3’000’000 cm / :3
1 cm – 1’000’000 cm

Odp.: Mapa została wykonana w skali 1 : 1’000’000.

Comments System

Disqus Shortname