piątek, 31 marca 2006

Co to jest technopolia?


  •          W dostępnych źródłach odnajdź znaczenie terminu technopolia a następnie przepisz krótką definicję do zeszytu.
  •         Rozwiąż krzyżówkę. Pomocne będą strony z rozdziału w podręczniku poświęconego Gospodarce Ameryk. Nie musisz przepisywać pytań do zeszytu. Wystarczy, że przepiszesz odpowiedzi.


A – Gospodarstwa rolne o wielkiej powierzchni na terenie Ameryki Łacińskiej.
B – Tak zwany drugi sektor gospodarki zajmujący się wytwarzaniem dóbr i produktów.
C – Charakterystyczna roślina uprawiana w Amerykach, z której pozyskuje się brązowy cukier.
D – Trzoda … , grupa zwierząt hodowlanych do której zaliczamy świnie.
E – Jedna z roślin uprawianych na plantacjach, w Polsce znana jako smaczny i lubiany owoc.
F – Surowiec mineralny, którego ważnymi producentami są Meksyk i Wenezuela.
G – Skrót od jednego ze wskaźników obrazujących rozwój ekonomiczny państwa.
H – Nazwa często hodowanej w obu Amerykach grupy zwierząt.
I – Tak zwany pierwszy sektor gospodarki, zajmujący się wytwarzaniem pożywienia.
J – Tak zwany trzeci sektor gospodarki zajmujący się zaspokajaniem różnych potrzeb ludzi.

K – Jedna z roślin włóknodajnych, charakterystyczna dla południowo-wschodnich stanów USA.

czwartek, 30 marca 2006

Lasy tropikalne

Prezentuję dla Was link do ciekawego filmu o lasach tropikalnych. Jest to film poświęcony całej strefie krajobrazowej, stąd też będziecie mogli zobaczyć obrazy z całego świata z obszarów równikowych. Warto, choć na chwilę przenieść się w ten niezwykły i wyjątkowy obszar świata. 

  

środa, 29 marca 2006

Andy

Zapraszam Was do obejrzenia pokazu slajdów przygotowanego przez jednego z Internautów. Dzięki niemu możecie zaobserwować ciekawe zdjęcia pochodzące z południowoamerykańskich Andów.

 

wtorek, 28 marca 2006

Alaska

Prezentuję dla Was link do Ciekawego filmu o Alasce. Jego fragment widzieliście lub będziecie widzieć podczas tematu poświęconego "Ludości Ameryk". Warto, choć na chwilę przenieść się w ten niezwykły i wyjątkowy obszar kontynentu Amerykańskiego.

 

niedziela, 19 marca 2006

wtorek, 14 marca 2006

Ludność obu Ameryk


  1. Zapoznaj się z definicjami. Ekumena – obszary trwale zamieszkałe przez człowieka i wykorzystywane gospodarczo. Anekumena – obszary nigdy niezamieszkałe przez człowieka i niewykorzystywane gospodarczo. 
  2. Na podstawie powyższych definicji przyporządkuj przykłady z kolejnych slajdów do ekumen i anekumen.
  3.  Krótko uzasadnij co przyciągnęło ludzi do konkretnych ekumen , albo co ich zniechęca do zamieszkania konkretnych anekumenach.


 

sobota, 11 marca 2006

Rzeki a klimat Ameryk

1. Przerysujcie i przepiszcie do zeszytu poniższy schemat.


2. Otwórzcie atlasy i odnajdźcie w nich cztery, duże, amerykańskie rzeki - Missisipi, Mackenzie, Amazonkę i Paranę. 

3. Jeżeli to już zrobiliście to nie powinniście mieć problemu z przyporządkowaniem stref klimatycznych przez jakie przepływają rzeki. Odpowiedzi zapiszcie na schemacie.

4. Zastanówcie się dlaczego Missisipi i Amazonka odgrywają ważną rolę w żegludze, a Mackenzie i Parana nie mają dużego znaczenia żeglownego? odpowiedzi możecie poszukać w klimacie (opady, temperatura), w ukształtowaniu terenu czy w rozwoju gospodarczym poszczególnych regionów. 

5. Jeżeli nie udało się Tobie wymyślić uzasadnienia do punktu 4, to się nie martw. Ten podpunkt nie jest obowiązkowy jako zadanie domowe. Bądź czujny na początku kolejnej lekcji, omówimy to zagadnienie i wówczas bez problemu wszystko uzupełnisz!

piątek, 10 marca 2006

Egipt darem Nilu

za: www.gala.pl
Na dzisiejszej lekcji będziemy pracować metodą ekspercką. Najpierw w zespołach dwu lub trzy osobowych zajmiecie się rozwiązaniem czterech zadań, pogrupowanych na trzy tematy - ludność, rolnictwo, przemysł i transport. Następnie spotkacie się w większej grupie, mającej ten sam temat. Wymienicie się odpowiedziami i skorygujecie ewentualne błędy.

W dużej grupie będziecie mieć kolejne zadanie. Musicie przygotować hasła, czyli inaszej hasztagi, które potem wasze koleżanki i koledzy zapiszą w zeszycie. Nie wiecie co to hasztag? Już tłumaczę - to pojedyncze słowo lub wyrażenie bez spacji poprzedzonym symbolem #. Jest to forma znacznika umożliwiająca grupowanie wiadomości i ułatwiająca wyszukiwanie. Po zakończonej lekcji będziecie mieć zestaw skojarzeń i haseł związanych z Egiptem.

Przykładowe hasztagi, opracowane w 2015 roku.
Zagadnienia do pracy w grupach. Na podstawie informacji z podręcznika i odpowiednich map w atlasie postaraj się odpowiedzieć na następujące pytania i rozwiąż zadania:

za: rodopis.weebly.com
GRUPA I - LUDNOŚĆ EGIPTU

1. Scharakteryzuj przynależność rasową, religijną i językową mieszkańców Egiptu.
2. Oblicz gęstość zaludnienia Egiptu. W tym celu odnajdź w podręczniku informację o liczbie ludności i powierzchni Egiptu. 
3. Gdzie występują największe miasta i skupiska ludności? 
4. Wymień główne atrakcje turystyczne. 


za: pl.wikipedia.org
GRUPA II - ROLNICTWO EGIPTU

1. Scharakteryzuj warunki klimatyczne i glebowe Egiptu.
2. Wymień główne rośliny i zwierzęta hodowlane.
3. Oblicz powierzchnię gruntów ornych. W tym celu odszukaj w podręczniku informacje o powierzchni kraju i o odsetku zajmowanym przez grunty orne (pola).
4. Gdzie występują główne rejony rolnicze? 

GRUPA III - PRZEMYSŁ I TRANSPORT
za: www.tg.net.pl

1. Wymień główne bogactwa mineralne Egiptu.
2. Scharakteryzuj rolę Kanału Sueskiego i Zbiornika Nassera.
3. Oblicz dochód narodowy na jednego mieszkańca (globalny 320 mld USD). W tym celu odnajdź w podręczniku informacje o liczbie ludności Egiptu. Podziel dochód przez liczbę mieszkańców.
4. Gdzie występują główne trakty komunikacyjne?

czwartek, 9 marca 2006

Azjatyckie tygrysy

Azjatyckie tygrysy to popularna nazwa czterech państw − Korei Południowej, Tajwanu, SingapuruHongkongu − których wspólną cechą był szybki wzrost PKB (rzędu od kilku do kilkunastu procent rocznie) w latach 1960−1995. Później termin ten został poszerzony o kolejne kraje Azji Południowo - Wschodniej. Dziś na lekcji przyjżymy się sytuacji w wybranych krajach regionu.
Opracowała: Natalia Gudzińska, 2014
Hongkong, przy zaludnieniu 7 milionów mieszkańców, ma jedną z najwyższych na świecie wartości eksportu i importu na mieszkańca. Przed kryzysem był „wrotami do Chin” i korzystał z preferencyjnych stawek podatkowych, a w chwili obecnej nie przyciąga już kapitału tak skutecznie. Co więcej, jako miasto będące siedzibą wielu banków o zagranicznym kapitale, musiał zostać naznaczony kryzysem.

Korea Południowa jest jednym z głównych partnerów USA w Azji. Po Wojnie Koreańskiej (1950-1953) Waszyngton wspierał przemiany gospodarcze, dostarczając bezpośredniej pomocy. Towary południowokoreańskie miały dostęp do rynku amerykańskiego na preferencyjnych zasadach. Obecnie jest to znacznie utrudnione. Jeżeli dodamy do tego fakt, że na rynku bankowym w Korei najwięcej do powiedzenia miały banki amerykańskie to otrzymamy przyczynę kryzysu w tym kraju. Obniżka podatków i reformy wewnętrzne sprawiły, że Korea Południowa była na plusie już w roku 2009.

Singapur, za www.multita.info
Singapur jako miasto portowe wciąż straszy pustą flotą kontenerowców  oczekujących na zlecenia transportu towarów  z Azji. Zdecydowany, ujemny wzrost gospodarczy tego kraju nie przytrafił się od dekady. Singapur, jako jeden z liderów rankingu wolności gospodarczej, jest najbardziej podatny na kryzys, ale też i na szybsze odbicie się i powrót do wzrostu gospodarczego.

Marina Bay Sands, Singapur, za : metro.gazeta.pl
Tajlandia, gdzie rozwój gospodarczy uzależniony jest w bardzo wysokim stopniu od eksportu (blisko 70% PKB w 2008 r.), jest krajem o wysoce niestabilnej sytuacji wewnętrznej i głębokich podziałów politycznych. Rząd próbuje przeciwdziałać kryzysowi przy pomocy pakietu stymulującego o łącznej wartości ok. 116 mld baht (ok. 3,5 mld USD). Na pakiet stymulujący składa się szereg świadczeń takich jak jednorazowa wypłata dla pracowników zarejestrowanych w Social Security Fund (odpowiednik ZUS), budowa ujęć wodnych, systemów irygacyjnych na wsi, dróg oraz promocja turystyki i in.

Japonia nie jest zaliczana do grona tygrysów. Warto porównać jej gospodarkę z innymi krajami regionu. Japonii poświęcimy osobną lekcję.

Japonia kryzys odczuła bardzo mocno. Malejący eksport i kurczące się inwestycje zagraniczne doprowadziły do spadku PKB i zastoju. Kryzys szczególnie dotknął sektor samochodowy. Obecnie na 10 największych producentów aut na świecie 6 przypada na Japonię. Firmy nie są już w stanie jednak sprzedawać takiej ilości samochodów jak wcześniej, co powoduje spadek eksportu.  Skala całkowitego spadku eksportu jest tak znacząca, że podobny stan przytrafił się Japonii jedynie pół wieku temu.

(opracowanie własne za: wikipedia.org, Sergiusz Prokurat: "Tygrysy azjatyckie w obliczu kryzysu", 7 marca 2010, www.konserwatyzm.pl)

środa, 8 marca 2006

Puszcza Amazońska - ekspansja rolnictwa

Dorzecze Amazonki zajmuje powierzchnię 6,7 mln km kw. Około 5,4 mln km kw. Tego terytorium wciąż jest porośnięte lasami, które tworzą największą na Ziemi puszczę równikową. 
 
Od lat trwają zakusy, aby w inny sposób wykorzystać powierzchnie zajmowaną przez las, na przykład na grunty orne czy pastwiska. Próby powstrzymania ekspansji okazują się nieskuteczne. Drzewa wycina się na potęgę - legalnie i nielegalnie, w tym drugim przypadku często przy bierności władz. Proceder nasilił się w ostatnich latach, a straty są tak duże, że dokładnie można je policzyć tylko z kosmosu. Zdjęcia wykonane przez sondy satelitarne ujawniły, że w roku 2010 wykarczowano ponad 25 tys. km2 lasów.

Inwazja rolników postępuje od wschodu i południa. Jeśli nie uda się jej zatrzymać, za pół wieku znikną olbrzymie połacie lasów leżących nad prawymi dopływami Amazonki. Wedle pesymistycznego scenariusza z drzew niemal kompletnie zostaną ogołocone dorzecza takich wielkich rzek jak Xingu, Tapajos i Madeira. Nie wszystkie lasy rosnące na tym obszarze zostaną wycięte. Spore ich fragmenty pozostaną, głównie zresztą w rezerwatach i parkach narodowych. Razem z drzewami zniknie unikalne środowisko - tam, gdzie dziś żyją tysiące gatunków roślin i zwierząt, wkrótce będą paść się krowy lub wyrastać ku równikowemu słońcu wielkie liście soi. 

Naukowcy badali los 382 gatunków. Większość z nich ucierpi, ponieważ mały las nie zapewni im takiej ochrony, jaką dawała wielka puszcza. To zły znak, bo wskazuje na to, że tworzenie parków narodowych nie wystarczy, by uratować unikalne środowisko. Jest jeszcze jedna konsekwencja wycięcia lasów równikowych - do atmosfery trafi około 17 mld ton węgla teraz uwięzionego w roślinach i glebie.
za: gazeta.pl

środa, 1 marca 2006

Miasta amerykańskie

za: http://iqc.ou.edu/2014/12/12/60yrsmidwest/

Ostatnio w Internecie znalazłem ciekawą stronę, przygotowaną przez jeden z instytutów Uniwersytetu Oklahomskiego, z porównaniem zdjęć lotniczych wybranych miast amerykańskich. Zestawienie obrazów sprzed kilkudziesięciu lat z dzisiejszym ukazują nam jak wielkie zmiany zaszły w Stanach Zjednoczonych. Trzeba powiedzieć jasno zmiany na gorsze! Poprzez rozwój motoryzacji i budowę autostrad bezpowrotnie została zniszczona pierwotna tkanka miejska. Zresztą zobaczcie sami. Zapraszam do oglądania galerii.

Galerię z porównaniami można oglądać tutaj!

Comments System

Disqus Shortname