Rozmieszczenie ludności w Polsce

  1. Uzupełnij tabelę o brakujące wartości gęstości zaludnienia, liczby ludności i powierzchni.
  2. Oznacz województwa o największych i najmniejszych wartościach gęstości zaludnienia, liczby ludności i powierzchni.
  3. Przygotuj kartogram gęstości zaludnienia według województw. W tym celu podziel wartości na trzy klasy. przykładowo gęstość zaludnienia duża (powyżej 201 osób/km2) , średnia (101-200 osób/km2) mała poniżej 100 osób/km2). Każdej z klas przypisz kolor i według tego klucza pokoloruj województwa.
  4. Nanieś na mapę lokalizację tzw. trójkąta największej gęstości zaludnienia. W tym celu zaznacz i połącz linią następujące miasta - Gdynia, Bogatynia, Ustrzyki Dolne.

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty