Wielkość gospodarstw

Oznacz województwa o największych i najmniejszych wartościach powierzchni gospodarstw rolnych. 

Przygotuj kartogram wielkości gospodarstw rolnych według województw.
 
W tym celu podziel wartości na trzy klasy. Przykładowo powierzchnia duża (powyżej 18,1 ha), średnia (10,1-18,0 ha) mała (poniżej 10,0 ha).
 
Każdej z klas przypisz kolor i według tego klucza pokoloruj województwa.

Komentarze

Popularne posty