poniedziałek, 3 kwietnia 2006

Wykonujemy piramidę wieku

Dzisiaj w ramach zadania domowego przygotujecie wykres obrazujący zróżnicowanie populacji Japonii lub Indii ze względu na płeć i wiek. Jest to piramida wieku, czyli rodzaj poziomego wykresu słupkowego, przedstawiającego udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie ludności w danym kraju. Oś pionowa zawiera skalę wieku ludności, osie poziome zawierają zaś liczbę osób w danym wieku wyrażoną w procentach.

1. Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji, odnośnie wyboru kraju. Musicie się zdecydować czy stawiacie na Japonię czy Indie. Wykonacie tylko jeden wykres.


2. Drugim krokiem jest przygotowanie osi współrzędnych. Dane te zwykle przedstawia się osobno dla obu płci, stąd oś pionowa znajduje się w środku wykresu. Oś ta jest też szeroka, żeby możliwe było wpisanie w środku przedziałów wiekowych.


3. Ostatnim krokiem jest wykorzystanie wszystkich danych dotyczących mężczyzn i kobiet, tak aby powstał nam wykres przypominający jeden z tych poniższych.


4. Powodzenia i miłej pracy.niedziela, 2 kwietnia 2006

Dwie fotografie

za: dinoanimals.pl
ZDJĘCIE 1
Na zdjęciu zaprezentowano charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych drzewo sosnę / sekwoję.
Jest to gatunek iglasty / liściasty należący do rodziny cyprysowatych.
Największe amerykańskie drzewa tego gatunku spotykamy w górach Florydy / Kalifornii.
Władze amerykańskie postanowiły chronić te drzewa w ramach parku narodowego Yellowstone / Redwod

za: Tornado CHANNEL

ZDJĘCIE 2


Na zdjęciu zaprezentowano charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych zjawisko ............................. .
W Polsce to zjawisko atmosferyczne występuje rzadko i wówczas nazywane jest ............................. .
Powstawanie tego zjawiska jest związane z kontaktowaniem się bardzo ciepłego, napływającego z południa znad ............................. i bardzo chłodnego powietrza, płynącego z północy znad ............................. .
Największa częstotliwość występowania tych wiatrów obserwowana jest w dolinie rzeki ............................. .

Comments System

Disqus Shortname