środa, 20 kwietnia 2011

Wrocław na wyspach


Dzisiaj odbył się pierwszy etap kolejnej edycji Wrocławskich Spacerów Krajoznawczych. Pogoda nam sprzyjała. W pięknej, wiosennej scenerii odbyliśmy miły spacer wzdłuż północnego odcinka Odry i systemy kanałów. Co jakiś czas na naszej trasie spotykaliśmy organizatorów, którzy wręczali nam kartę zadań. Mamy nadzieję, że okażemy się nie tylko szybcy, ale i zaskoczymy pozytywnym wynikiem. 

poniedziałek, 18 kwietnia 2011

VICTOR o tematyce leśnej (edycja III)

18 kwietnia 2011 r. na terenie naszego gimnazjum odbył się finał III Dolnośląskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych VICTOR. W tym roku tematyką jego były lasy świata. W konkursie uczestniczyli uczniowie z 19 dolnośląskich gimnazjów. W sumie do finału konkursu przystąpiło 37 uczniów (jeden z uczniów był nieobecny). Konkurs zawierał 42 pytania zamknięte, na które uczestnicy odpowiadali korzystając z pilotów (zestaw TESTICO) i tablicy interaktywnej. 

Uczniowie mieli możliwość wysłuchania i obejrzenia ciekawego występu Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy Zespole Szkół Leśnych w Miliczu oraz zapoznania się z ciekawymi informacjami podczas wykładu pana Michała Śliwińskiego (doktoranta Zakładu Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej Instytutu Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego) pt.: „Lasy na Dolnym Śląsku – co naprawdę o nich wiemy?” i wykładu pani mgr inż. Joanny Oleszyńskiej – Niżniowskiej z Zespołu Szkół Leśnych w Miliczu pt.: „Lasy w Polsce”. Imprezę uatrakcyjniły także dwie uczennice naszego gimnazjum, które zaśpiewały wybrane przez siebie piosenki. 

Na zakończenie konkursu wręczono najlepszym uczestnikom i drużynom nagrody rzeczowe o łącznej wartości 2100 zł. Fundatorem nagród był Gminny Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Laureaci trzech pierwszych miejsc indywidualnych otrzymali tzw. „Zestawy obserwatora przyrody”, w skład którego wchodziła m.in. lornetka, kompas, atlas do rozpoznawania gatunków roślin, ptaków i zwierząt. Zwycięzca otrzymał dodatkowo szklaną statuetkę Victora, autorstwa p. Marii Kuleszy, nauczycielki plastyki w naszym gimnazjum. W skład nagród dla drużyny wchodziły m.in. zaproszenia na całodzienny pobyt we Wrocławskim Parku Wodnym i laminowane mapy. Każdy uczeń otrzymał dyplom a opiekunowie pisemne podziękowanie.

(Jadwiga Woźniak)


Comments System

Disqus Shortname