Powstawanie życia

 
Powyższa rycina obrazuje następstwo powstawania różnych form życia od momentu powstania Ziemi. Na tej podstawie odnajdź kiedy powstały owady, ryby, gady, płazy, ptaki, ssaki, człowiek. Następnie na podstawie tabeli stratygraficznej odnajdź, w której to było epoce (prekambr, paleozoik, mezozoik, kenozoik). Odpowiedzi zapisz w tabeli w zeszycie (w kolumnie formy życia).

Komentarze

Popularne posty