Klimaty Europy


 Poniższe klimatogramy przedstawiają zróżnicowanie klimatów naszego kontynentu w miarę przesuwania się z zachodu na wschód (W - E) oraz północy na południe (N - S).

Oznaczenie skrótów stacji meteorologicznych: V - Valentia, H - Hannover, W - Warszawa, O - Orenburg, L - Lulea, T - Tirana.Komentarze

Popularne posty