Wyżyny Polskie

Polecenie 1 - Wydrukuj załączoną mapę i wklej do zeszytu.

Polecenie 2 - Otwórz mapę w atlasie i spróbuj zlokalizować na szczegółowej mapie okolic Wyżyn region przedstawiony na mapie. Ciągłymi liniami zaznaczono rzeki, kropkami miasta a trójkątami parki narodowe.

Polecenie 3 - Linią przerywaną oznaczona granicę wyżyn, zaś kropkowaną granice poszczególnych jednostek. Wpisz w odpowiednim miejscu następujące nazwy - Wyżyna Śląska, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Niecka Nidziańska, Wyżyna Kielecko-Sandomierska, Wyżyna Lubelska, Roztocze.

Polecenie 4 - Nanieś nazwy największych, zaznaczonych miast, parków narodowych i rzek.

Polecenie 5 - Na podstawie mapy gospodarczej i informacji z tablicy, według przyjętej legendy, zakoloruj region gdzie występują najważniejsze bogactwa mineralne oraz rejon o najlepszych warunkach rolnych.

Polecenie 6 - Odczytaj z mapy w atlasie i zapisz w zeszycie nazwy i wysokość nad poziom morza najwyższych wzniesień.Komentarze

Popularne posty