Obliczenia meteorologiczne


·       
        Temperatury ekstremalne
  Aby wyznaczyć temperatury ekstremalne wystarczy w ciagu danych o temperaturze odnależć największą i najmniejszą wartość.

Tmax = 18,1º C (VII)
Tmin = -1,1º C (I)

·  Amplituda temperatur (ΔT) 
    Aby wyznaczyć amplitudę temperatur wystarczy znać temperatury ekstremalne i od większej odjąć mniejszą. Należy uważać tylko przy temperaturze ujemnej. Wówczas postępujemy jak w poniższym przykładzie.

ΔT = Tmax - Tmin
ΔT = 18,1º C – ( 1,1º C)
ΔT = 18,1º C + 1,1º C = 19,2º C

·  Średnia temperatura
Aby wyznaczyć średnią temperaturę należy dodać do siebie wszystkie wartości i podzielić przez ich liczbę, jak w poniższym wzorze:·            Opady ekstremalne
Aby wyznaczyć opady ekstremalne wystarczy w ciagu danych o temperaturze odnależć największą i najmniejszą wartość.


Rmax = 85 mm (VI)
Rmin = 23 mm (II)

·  Suma opadów 
    Aby obliczyć sumę opadów nalezy dodać do siebie wszystkie wartości.   


∑R = 27 + 23 + 26 + 37 + 57 + 85 + 61 + 67 + 47 + 31 + 35 + 35=531 mm
·        

Komentarze

Popularne posty