Dwie fotografie

za: dinoanimals.pl
ZDJĘCIE 1
Na zdjęciu zaprezentowano charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych drzewo sosnę / sekwoję.
Jest to gatunek iglasty / liściasty należący do rodziny cyprysowatych.
Największe amerykańskie drzewa tego gatunku spotykamy w górach Florydy / Kalifornii.
Władze amerykańskie postanowiły chronić te drzewa w ramach parku narodowego Yellowstone / Redwod

za: Tornado CHANNEL

ZDJĘCIE 2


Na zdjęciu zaprezentowano charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych zjawisko ............................. .
W Polsce to zjawisko atmosferyczne występuje rzadko i wówczas nazywane jest ............................. .
Powstawanie tego zjawiska jest związane z kontaktowaniem się bardzo ciepłego, napływającego z południa znad ............................. i bardzo chłodnego powietrza, płynącego z północy znad ............................. .
Największa częstotliwość występowania tych wiatrów obserwowana jest w dolinie rzeki ............................. .

Komentarze

Popularne posty