Egipt darem Nilu

za: www.gala.pl
Na dzisiejszej lekcji będziemy pracować metodą ekspercką. Najpierw w zespołach dwu lub trzy osobowych zajmiecie się rozwiązaniem czterech zadań, pogrupowanych na trzy tematy - ludność, rolnictwo, przemysł i transport. Następnie spotkacie się w większej grupie, mającej ten sam temat. Wymienicie się odpowiedziami i skorygujecie ewentualne błędy.

W dużej grupie będziecie mieć kolejne zadanie. Musicie przygotować hasła, czyli inaszej hasztagi, które potem wasze koleżanki i koledzy zapiszą w zeszycie. Nie wiecie co to hasztag? Już tłumaczę - to pojedyncze słowo lub wyrażenie bez spacji poprzedzonym symbolem #. Jest to forma znacznika umożliwiająca grupowanie wiadomości i ułatwiająca wyszukiwanie. Po zakończonej lekcji będziecie mieć zestaw skojarzeń i haseł związanych z Egiptem.

Przykładowe hasztagi, opracowane w 2015 roku.
Zagadnienia do pracy w grupach. Na podstawie informacji z podręcznika i odpowiednich map w atlasie postaraj się odpowiedzieć na następujące pytania i rozwiąż zadania:

za: rodopis.weebly.com
GRUPA I - LUDNOŚĆ EGIPTU

1. Scharakteryzuj przynależność rasową, religijną i językową mieszkańców Egiptu.
2. Oblicz gęstość zaludnienia Egiptu. W tym celu odnajdź w podręczniku informację o liczbie ludności i powierzchni Egiptu. 
3. Gdzie występują największe miasta i skupiska ludności? 
4. Wymień główne atrakcje turystyczne. 


za: pl.wikipedia.org
GRUPA II - ROLNICTWO EGIPTU

1. Scharakteryzuj warunki klimatyczne i glebowe Egiptu.
2. Wymień główne rośliny i zwierzęta hodowlane.
3. Oblicz powierzchnię gruntów ornych. W tym celu odszukaj w podręczniku informacje o powierzchni kraju i o odsetku zajmowanym przez grunty orne (pola).
4. Gdzie występują główne rejony rolnicze? 

GRUPA III - PRZEMYSŁ I TRANSPORT
za: www.tg.net.pl

1. Wymień główne bogactwa mineralne Egiptu.
2. Scharakteryzuj rolę Kanału Sueskiego i Zbiornika Nassera.
3. Oblicz dochód narodowy na jednego mieszkańca (globalny 320 mld USD). W tym celu odnajdź w podręczniku informacje o liczbie ludności Egiptu. Podziel dochód przez liczbę mieszkańców.
4. Gdzie występują główne trakty komunikacyjne?

Komentarze

Popularne posty