Rozmieszczenie ludności na świecie


Zadanie 1 – Podziel wymienione czynniki, wpływające na rozmieszczenie ludności na świecie na trzy grupy – czynników przyrodniczych, społeczno-ekonomiczne i historyczne.

dostęp do wody pitnej, dostęp do miejsc pracy, kolonizacja, rodzaj gleby, wojny i konflikty,
komfort życia, klęski żywiołowe, dochód na 1 mieszkańca, baza surowcowa, rzeźba terenu,
występowanie chorób, dochód na 1 mieszkańca


Zadanie 2 – Na podstawie mapy fizycznej Azji wypisz regiony o dużej i małej gęstości zaludnienia, a także regiony całkowicie niezamieszkałe.Zadanie 3 – Na podstawie map z atlasu i informacji z innych  źródeł oceń czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w następujących krajach – Monako, Bangladesz, Holandia, Mongolia, Namibia, Kanada.

za Agnieszka Maląg, Geografia, odkrywamy na nowo,
książka Nauczyciela, wyd. Operon, 2012, s. 9 

Zadanie 4 – Przekształcając wzór dotyczący gęstości zaludnienia oblicz brakujące dane dotyczące trzech wybranych stanów Nigerii.

a)      Oblicz gęstość zaludnienia stanu Benue, jeśli liczba ludności wynosi 4,8 mln osób, a powierzchnia 34 000 km2

b)      Oblicz liczbę ludności stanu Adamawa, jeśli gęstość zaludnienia wynosi 98 os/ km2, a powierzchnia wynosi 36 900 km2.

c)       Oblicz powierzchnię stanu Sokoto, jeśli zamieszkuje go 4,2 mln osób a gęstość zaludnienia wynosi 162 os/ km2.

Komentarze

Popularne posty