Ludność świata

Problem 1 – W jaki sposób człowiek próbuje niwelować wpływ czynników środowiskowych na działalność społeczną i gospodarczą?

ziemianarozdrozu.pl
Odpowiedź: Zdjęcie przedstawia pola uprawne na pustyniach Arabii Saudyjskiej. Na półpustynnym obszarze trudno jest uprawiać ziemię, przede wszystkim ze względu na brak wody. Mieszkańcy tego kraju do nawadniania gruntów oprócz wód podziemnych wykorzystują odsoloną wodę morską. Wielkie nakłady finansowe przeznaczane na rolnictwo umożliwiają taką uprawę. Dzięki nowoczesnym metodom produkcji, jak np. wielkim zautomatyzowanym szklarniom i wyspecjalizo-wanym farmom hodowlanym, Arabia Saudyjska jest samowystarczalna w zakresie podstawowych produktów rolnych.

Problem 2 – Dlaczego ludzie żyją u podnóża wulkanów?

Ponieważ:
  •  żyzne gleby dają, doskonałe warunki do uprawy wymagających roślin oraz hodowli zwierząt 
  • wulkan stanowi atrakcję turystyczną, dzięki której mieszkańcy czerpią dochody
  •  tania i ekologiczna energia pochodząca ze źródeł geotermalnych
opis problemu 1 i 2, wraz z fotografiami, za Agnieszka Maląg, Geografia, odkrywamy na nowo, książka Nauczyciela, wyd. Operon, 2012, s. 9

Problem 3 – Gwałtowny wzrost liczby ludności po 1950 roku.


Człowiek współczesny (homo sapiens) pojawił  się  najprawdopodobniej  około 100 000 lat temu i wtedy właśnie rozpoczął się systematyczny wzrost zaludnienia Ziemi. Początkowo proces ten postępował bardzo wolno. W roku 7000 p.n.e. kulę ziemską zamieszkiwało prawdopodobnie  około  10  milionów osób. Podwojenie tej liczby nastąpiło około roku 4500 p.n.e. Na początku naszej ery liczba ludności świata wynosiła 160 mln. Około roku 1000 Ziemię zamieszkiwało już 350 mln ludzi, koncentrując się głównie w basenie Morza Śródziemnego, na terenach Bliskiego i Środkowego Wschodu oraz Południowej i Wschodniej Azji. Przyspieszenie tempa wzrostu nastąpiło w latach 1650–1850. Zaludnienie na Ziemi zwiększyło się wówczas z 500 mln do 1 miliarda (w ciągu 200 lat liczba ludności wzrosła dwukrotnie). Około roku 1930 liczba ludności osiągnęła wartość 2 miliardów (podwojenie nastąpiło po 80 latach). Obecnie kulę ziemską zamieszkuje ponad 6,6 mld ludzi. Demografowie przewidują, że liczba ludności świata nie przekroczy 9 mld, a po 2070 roku zacznie się nawet zmniejszać.

Komentarze

Popularne posty