Baszta Niedźwiadka (tajemnica 2)

Średniowieczny Wrocław otaczały mury miejskie. Tylko niewielka część z nich dotrwała do naszych czasów, bo na początku XIX wieku, zarządzono ich rozbiórkę. Najlepiej zachowany fragment dawnych umocnień znajduje się naprzeciwko naszej szkoły, wzdłuż ulic Kraińskiego. Dlaczego tak się stało? Musimy wyjaśnić pewną zawiłą historię rozwoju naszego miasta.

Po najeździe tatarskim w 1241 i całkowitym zniszczeniu miasta podczas, przystąpiono do odbudowy. Pomóc miał w tym akt lokacyjny, czyli nadanie prawa miejskiego. Szybko okazało się, że miasto otoczone szczelnym pierścieniem murów jest za małe, dlatego już w 1263 roku książę Henryk III Biały postanowił ufundować Nowe Miasto przylegające od wschodu do Starego Miasta. Był to zupełnie odrębny organizm miejski i właśnie tutaj znajduje się nasza szkoła.

Dwa konkurujące ze sobą miasta, położone w sąsiedztwie nie były najlepszym pomysłem. Dlatego wrocławska rada miejska postanowiła wykupić prawo do urzędów na Nowym Mieście, a następnie w 1327 roku nastąpiło połączenie obu organizmów miejskich. 


Mijały lata, zmieniały się epoki. Wokół Wrocławia rozbudowywano systemy fortyfikacji, fos. Nikomu nie przychodziło do głowy by nowymi umocnieniami nie obejmować Nowego Miasta. Ludzie szybko zapomnieli o jego odrębności. Zapomnieli też o dawnym fragmencie murów biegnących naprzeciwko naszej szkoły. Kiedy w 1807 roku francuskie władze wojskowe, po zakończonym oblężeniu postanowiły zrównać fortyfikacje z ziemią, to nie zastosowano tego prawa naszego fragmentu murów miejskich. Wtedy już ten fragment miasta był szczelnie zabudowany.


Dopiero podczas oblężenia Wrocławia w 1945 roku, kiedy prawie 70% okolicznej zabudowy legło w gruzach, oczom nowych mieszkańców miasta ukazał się zachowany fragment murów miejskich. Historycy domyślili się jego wyjątkowości i postanowiono zrekonstruować fragment muru i odbudować Basztę Niedźwiadka. To właśnie wtedy baszcie nadano takie imię, bowiem w jej narożnik wmurowano figurę niedźwiadka, odnalezioną wśród gruzów. Dziś znajduje się tutaj wegetariańska restauracja. 

Ciekawi jesteście kolejnych historii i tajemnic? 
Już za tydzień kolejny odcinek!

Odcinek przygotowały:
Ania Frąszczak, Emilia Dzieruk, Anna Bieńkowska


Komentarze

Popularne posty