Klasztor Franciszkanów (tajemnica 4)

Dziś na chwilę zatrzymamy się przed budynkiem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, który możecie podziwiać czekając na tramwaj na przystanku "Hala Targowa". Budynek powstał z myślą o Zakonie Franciszkanów, którzy zostali sprowadzeni do miasta w 1236 roku. Za fundatora klasztoru i kościoła pw. św. Jakuba uważa się księcia Henryka Pobożnego. Niestety pierwszy budynek nie przetrwał najazdu tatarskiego. Jednak dzięki wydatnej pomocy księżnej Anny, wdowy po Henryku Pobożnym udało się odbudować zrujnowany obiekt. Franciszkanie zajmowali budynek do roku 1529, kiedy to książę przekazał go norbertanom, posiadającym do tego czasu klasztor na Ołbinie, koło dzisiejszego kościoła Św. Michała. Norbertanie, obejmując klasztor zmienili jego patrona na świętego Wincentego. Znanym franciszkaninem z Wrocławia był Benedykt Polak, który w trzynastym wieku wyruszył w podróż swojego życia do Azji. Był on jednym z pierwszych Europejczyków, który przebył tą drogę na Daleki Wschód. Niestety nie wiemy o tym człowieku zbyt dużo.

W 1810 roku zlikwidowano wszystkie klasztory w ówczesnych Prusach, w tym należący do norbertanów. Wtedy też znaleziono inną funkcję dla tego budynku. Najpierw mieścił się tutaj sąd, a od 1945 roku Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. W budynku znajdują się dwa instytuty - Polonistyki i Filologii Germańskiej (na czwartym piętrze). Wydział ten, ze względu na różnorodność prowadzonych kierunków i specjalności, jest bardzo rozbudowany. Każdy instytut żyje własnym życiem, prowadząc ciekawe badania, które znacznie wykraczają poza tradycyjne rozumienie literaturoznawstwa czy językoznawstwa. Absolwenci wydziału to nie tylko poloniści (w tym nasi nauczyciele!), czy nauczyciele języków obcych (także nasze germanistki), ale również dziennikarze czy bibliotekarze. Humaniści o bardzo szerokich horyzontach, a przy tym specjaliści w swoich dziedzinach.


Warto podkreślić, że pomimo likwidacji klasztoru sąsiedni kościół do dzisiaj pełnił swoją sakralną funkcję. Dziś jest tu katedra Kościoła Bizantyjsko-Ukraińskiego, której poświęcimy osobny wpis.

Ciekawi jesteście kolejnych historii i tajemnic? 

Już za tydzień kolejny odcinek!


Odcinek przygotowały:
Ania Nowicka, Jagoda Barwińska, Weronika Szymańska

Komentarze

Popularne posty