Audiencja Generalna


Serdeczne podziękowania dla Marty Świączkowskiej, która uwieczniła moment Audiencji Generalnej. Jest to tradycyjna procedura, na ostatnich, przed klasyfikacją lekcjach geografii. Każdy uczeń podchodzi do biurka i ma chwilę na rozmowę z nauczycielem. Zastanawiamy się nad mocnymi i słabymi stronami, czasem uczeń odbiera zasłużone gratulacje. Podczas tego krótkiego spotkania wpisywana jest ocena końcoworoczna do dziennika. Sam nie wiedziałem, że wyglądam wtedy jak król!

Komentarze

Popularne posty