VICTOR o tematyce astronomicznej (edycja I)

6 kwietnia 2009 roku w Gimnazjum nr 29 im. Konstytucji 3. Maja we Wrocławiu odbył się finał I Dolnośląskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Victor”, którego tematyka nawiązywała do obchodów Międzynarodowego Roku Astronomii 2009. 

Pierwszymi działaniami, jakie podjęliśmy jeszcze jesienią 2008 roku, obok opracowania regulaminu, było przygotowanie zakresu tematycznego i pytań konkursowych. Do tych prac aktywnie włączyli się nauczyciele przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Następnie skupiliśmy się na działaniach zewnętrznych, takich jak pozyskanie honorowego patronatu (Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego) i sponsorów. Z prośbą o pomoc zgłosiliśmy się do wielu firm i instytucji. Na podkreślenie zasługuje reakcja dwóch podmiotów – Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu (przekazał dużą dotację na nagrody) i firmy Technologie Informacyjne KEN. Fachowe rady i pomoc techniczna udzielone przez tę firmę były bardzo przydatne, gdyż przy organizacji finału wykorzystywaliśmy, po raz pierwszy na szerszą skalę, tablicę interaktywną i zdalny system udzielania odpowiedzi. 

Do konkursu zgłosiło się łącznie 13 szkół, w tym 4 spoza Wrocławia i 24 uczestników. Każda szkoła mogła zgłosić dwóch uczniów, a regulamin uwzględniał punktację indywidualną i drużynową. Doskonałe przygotowanie uczestników sprawiło, że dwóch uczniów otrzymało równorzędną pierwszą lokatę i aż pięciu równorzędną drugą. W tej grupie osób urządzono dogrywkę pisemną, która wyłoniła laureatów. Aby uniknąć podobnej sytuacji można zastosować jeszcze dwa inne rozwiązania – zwiększona liczba pytań (wówczas prawdopodobieństwo uzyskania takiej samej liczby punktów jest mniejsze) albo zliczyć łączny czas udzielania odpowiedzi (choć ze względów technicznych nie zawsze jest to możliwe). 


Finał konkursu miał charakter tematycznej imprezy, w zorganizowanie której zaangażowanych było wiele osób, zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Na szkolnych korytarzach można było podziwiać piękne plakaty na temat zjawisk i lotów kosmicznych (efekt współpracy plastyków i uczniów zainteresowanych tematyką), a także wystawę sprzętu kosmicznego, której organizatorem i kustoszem był gość specjalny – dr Zbigniew Kordylewski z Centrum Badań Kosmicznych PAN. W przerwach pomiędzy poszczególnymi częściami konkursu prezentowane były talenty naszych uczniów – teatralne (zaprentowano krótką scenkę „sąd nad nauczycielem”), taneczne (członkowie koła aerobiku przygotowali „kosmiczny taniec”), filmowe (animacja przybliżająca najważniejsze kroki ludzkości w kosmosie) i wreszcie wokalne (piosenka na pożegnanie). Ważnym elementem finału były wystąpienia. Pierwsze, wspomnianego już dra Kordylewskiego, na temat Pyłowych Księżyców Ziemi i drugie gen. Mirosława Hermaszewskiego na temat lotów kosmicznych. Uczniowie z kółka dziennikarskiego, przeprowadzili wywiad z polskim astronautą, który ukaże się na łamach gazetki szkolnej „Gimpress”.Reakcje uczestników i zaproszonych gości (m.in. przedstawiciel DODN i dyrekcje zaprzyjaźnionych szkół) były jednoznacznie pozytywne. Mimo 4 godzin trwania konkursu nikt nie narzekał na nudę. Na rozdaniu nagród, w tym szklanej statuetki Victora dla najlepszego uczestnika, działania związane z konkursem nie zakończyły się. Na bazie zdobytych doświadczeń i zgromadzonych materiałów przygotowaliśmy jeszcze inne przedsięwzięcia. Po pierwsze odpowiadając na zainteresowanie uczniów naszego gimnazjum zorganizowaliśmy wewnątrzszkolny konkurs astronomiczny, po drugie odpowiadając na zainteresowanie DODN, zorganizowaliśmy w połowie maja warsztaty dla nauczycieli zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem tablicy interaktywnej w nauczaniu.

Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa zdjęcie lub zdjęcie z państwa wizerunkiem, było zamieszczone w galerii, proszę przesłać informacje na adres email: jan.taczynski@wp.pl. Po otrzymaniu informacji zdjęcie zostanie usunięte.Komentarze

Popularne posty