Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2006

Współrzędne geograficzne

Litewski węzeł

Kresy Kresów

Matki Paragwajki

Chińska Atlantyda

Moja wizja...

Jak powstaje dzwon?

Życie w strefie śmierci

Wiatry okresowozmienne

Przemysł w Polsce

Rewolucje przemysłowe

Wskaźniki demograficzne

Zadania ze skalą

Obliczenia meteorologiczne

Długość dnia

Gradient termiczny

Źródła informacji o pogodzie

Film o Księżycu

Wyznaczanie współrzędnych (zadania)

Wykonujemy klimatogram

Ludność świata