Konkurs Przyrodniczy "VICTOR"

Każdego roku do szkół dociera wiele informacji o konkursach organizowanych przez różne instytucje. Jest ich tak wiele, że ze względów technicznych nauczyciele wraz ze swoimi uczniami decydują się wziąć udział zaledwie w niewielkiej ich części. Dlatego kiedy we wrześniu 2008 zrodziła się idea zorganizowania w naszej szkole konkursu o tematyce matematyczno – przyrodniczej pojawiły się dwie reakcje grona pedagogicznego. Z jednej strony twardy realizm czy nasz pomysł się przyjmie, z drugiej przekonanie, że to doskonały element promocji szkoły. Nie było wyraźnych głosów sprzeciwu, dlatego przystąpiliśmy do działania. Wiedzieliśmy, że aby osiągnąć sukces nie możemy poprzestać na skopiowaniu sprawdzonych rozwiązań, ale musimy zaproponować coś, czego jeszcze nie było.

Od wielu lat w naszej szkole pracujemy metodą projektów, która doskonale integruje młodzież i nauczycieli, zarówno w fazie przygotowawczej, jak i realizacyjnej. Dodatkowo w roku szkolnym 2007/2008 byliśmy współorganizatorami konkursu o tematyce geograficznej. Uzbrojeni w doświadczenia, zdobyte przy organizacji dużych imprez, założyliśmy ambitne cele.


Konkurs „Victor” jest imprezą cykliczną o zasięgu regionalnym, przeprowadzaną przy użyciu nowoczesnych środków dydaktycznych. Konkurs ma być również okazją do promocji uzdolnionych uczniów i współzawodnictwa szkół na polu wiedzy. Sama nazwa konkursu „Victor”, czyli „zwycięzca”, nawiązuje do idei szlachetnej rywalizacji wyrażonej w znanej maksymie: „Niech zwycięży najlepszy”. Zdecydowaliśmy się nie wystawiać własnej drużyny w konkursie i jak dotąd jesteśmy wierni tej zasadzie.


Pierwszy finał konkursu odbył się w roku 2009 z inicjatywy Jolanty Kurnol i Jana Taczyńskiego. O inicjatorzy tym jak wspominają pierwsze edycje konkursu można przeczytać tutaj. Później inicjatywę organizacji konkursu przejęli na siebie inni nauczyciele - Przemysław Żelazko czy Joanna Sadowska. Zawsze jednak przy organizacji pracuje cały zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.


Finał konkursu ma charakter tematycznej imprezy, w zorganizowanie której zaangażowanych jest wiele osób, zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Na szkolnych korytarzach można podziwiać piękne plakaty tematycznie związane z problematyką konkursu (efekt współpracy plastyków i uczniów zainteresowanych tematyką). W przerwach pomiędzy poszczególnymi częściami konkursu prezentowane są talenty naszych uczniów – teatralne, taneczne, filmowe i wreszcie wokalne. Ważnym elementem finału są wykłady, naukowców, którzy dodatkowo układają kilka autorskich pytań do konkursu. 


Zawsze starym się o atrakcyjne nagrody. Jedną z nich jest szklana statuetka "Victora", przygotowana przez p. Marię Kuleszą, nauczycielkę plastyki w naszej szkole.

Dotychczas odbyły się następujące edycje:

2009 - edycja poświęcona astronomii
2010 - edycja poświęcona hydrologii 
2011 - edycja poświęcona lasom
2012 - edycja poświęcona zjawiskom ekstremalnym
2013 - edycja poświęcona bakteriom
2014 - edycja poświęcona chemii życia codziennego
2015 - edycja poświęcona energii
2016 - edycja poświęcona kartografii

Planujemy, aby kolejna edycja, która odbędzie się w 2017 roku była poświęcona wynalazkom w naukach przyrodniczych. O szczegółach poinformujemy wkrótce.


Popularne posty