Zadania ze skalą

Odległość rzeczywista

Zad.1. Oblicz odległość rzeczywistą pomiędzy Buenos Aires i Montevideo, wiedząc, że na mapie w skali 1 : 7’000’000 odległość pomiędzy tymi miastami to 2,3 cm.

Dane:
Buenos Aires- Montevideo 2,3 cm
1 : 7’000’000
à 1 cm – 70 km
2,3 × 70 = 161 km

Odp.: Pomiędzy Buenos Aires a Montevideo jest 161 km.

·        Odległość na mapie

Zad. 2. Oblicz odległość na mapie w skali 1 : 550’000, wiedząc, że pomiędzy Wrocławiem a Krakowem jest 268 km.

1: 550’000 à 1 cm – 5,5 km
268 : 5,5 = 48,7 cm

Odp.: Odległość pomiędzy Wrocławiem a Krakowem na mapie w skali     1 : 550’000 to 48,7 cm.

·        Przeliczenia powierzchni

Zad.3. Powierzchnia lasu wynosi 120 km2. Oblicz jaką powierzchnię zajmuje las na mapie w skali 1 : 10’000’000.

1 : 10’000’000
à 1 cm – 100 km

Traktujemy las jak prostokąt. Wyliczamy długość boków w skali, a następnie obliczamy pole powierzchni.


Odp.: Na mapie w skali 1 : 10’000’000 las ma powierzchnię 0,012 cm2.

·        Wyznaczanie skali mapy

Zad.4. Odległość między dwoma punktami na mapie wynosi 3 cm. Ta odległość w terenie to 30 km. Oblicz skalę, w której została wykonana mapa.

Musimy zestawić ze sobą jednostki o takim samym nominale (jednostce pomiarowej) :

3 cm – 30 km
3 cm – 30’000 m
3 cm – 3’000’000 cm / :3
1 cm – 1’000’000 cm

Odp.: Mapa została wykonana w skali 1 : 1’000’000.

Komentarze

Popularne posty