Koło geograficzne

Uczniowie klas pierwszych mają możliwość do otrzymania dodatkowych ocen z geografii jeśli zaangażują się w pracę koła geograficznego i przedstawią efekt swojej pracy w postaci opracowanej mapy, modelu lub wyników badań. Materiał przewidziany do realizacji w tej klasie należy uznać za najtrudniejszy, dlatego będziesz miał możliwość rozszerzenia i utrwalenia wiedzy, poprzez praktyczne działanie. Szczegóły co do wspomnianych projektów przedstawiane są na zajęciach.


Na koło możesz przyjść w dowolnym momencie roku szkolnego. Zajęcia są organizowane według następującego schematu na wstępnym spotkaniu są prezentowane podstawowe informacje nt. zagadnienia w formie wykładu, pogadanki, pokazu, a na kolejnych zajęciach zmierzamy się z problemem w sposób bardziej praktyczny. Każda z par zajęć (teoretycznych i praktycznych) stanowiła zamkniętą całość. Zrealizowano m. in.:
  • Mierzenie czasu - wykonanie zegara słonecznego,
  • Układ Słoneczny - wykonanie modeli planet,
  • Obserwacje astronomiczne - wizyta w Muzeum UWr.
  • Obserwacje meteorologiczne - wykananie mapy izotermicznej
  • Opady śniegu - badanie miąższości pokrywy śnieżnej,
  • Zbiorniki retencyjne - wytyczenie i wielkość zlewni,
  • Współrzędne geograficzne - wykonanie mapy Afryki
  • Transport - wykonanie mapy izochronicznej.
Za poprawne wykonanie zadań, otrzymujesz dodatkowe oceny z geografii. Pod koniec roku prezentujemy nasze prace na wystawie. Spotkania koła przebiegają w swobodnej atmosferze pracy, która dawniej była wzbogacona lekturą. Dzisiaj czytanie zastąpiło pałaszowanie smakowitości przynoszonych przez członków koła. 

Czasem wychodzimy na interesujące wystawy. Na przykład w październiku 2008 zwiedzaliśmy wystawę "Odra - Miasto - Ludzie", zlokalizowaną na stuletniej barce odrzańskiej. Na barce odbyło się też przyjęcie nowych członków koła. Bywamy też w muzeach (Muzeum Architektury czy Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego) i na zajęciach terenowych.


Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 zajęcia koła zmieniły swoją formułę i przybrały postać Geograficznego Koła Filmowego. Chcemy w ramach wspólnych działań połączyć klasyczne zajęcia kameralne z projekcjami filmów tematycznych, dyskusjami i wyjazdami.   


Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa zdjęcie lub zdjęcie z państwa wizerunkiem, było zamieszczone w galerii, proszę przesłać informacje na adres email: jan.taczynski@wp.pl. Po otrzymaniu informacji zdjęcie zostanie usunięte.

Popularne posty