Posty

Wyświetlanie postów z 2007

Brzeg (wycieczka 4)

Legnica (wycieczka 3)

Modele planet

Leśnica i Wojnowice (wycieczka 2)

Matematyczne Marsze na Orientację

Sobótka i Ślęża (wycieczka 1)

Początek pracy!

Profil hipsometryczny przez Polskę

Zróżnicowanie religijne Kanady

Stany Ameryki lub państwa Afryki - folder

Ekwidystanty stacji kolejowych Wrocławia

Ekwidystanty rzek Wrocławia