Wskaźniki demograficzne

* Przyrost naturalny


Zadanie 1. Oblicz przyrost naturalny, jeśli liczba urodzeń (Lu) to 324’500 osób, a liczba zgonów (Lz) to 512’300 osób.

PN = Lu – Lz

PN = 324’500 – 512’300

PN = -187 800 osób

Odp.: Przyrost naturalny wynosi -187 800 osób.

·        * Współczynnik przyrostu naturalnegoZadanie 2. Oblicz współczynnik przyrostu naturalnego, dla danych z zadania 1, jeśli liczba ludności (LL) to 22,4 mln osób.


Odp.: Współczynnik przyrostu naturalnego wynosi -0,83‰ ,  co oznacza, że każda grupa 1000 osób po roku była mniejsza o około 1 osobę (0,83 osoby).

Komentarze

Popularne posty