Indywidualny Program Nauki


Indywidualny Program Nauki (IPN) z geografii z elementami edukacji regionalnej i ochrony środowiska w naszej szkole funkcjonuje od stycznia 2008 roku. Powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony uczniów, zainteresowanych szeroko rozumianymi naukami geograficznymi i ochroną przyrody. Obecnie doszedł jeszcze jeden element, jakim jest przygotowanie do konkursów związanych z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem.

Aby ubiegać się o przydzielenie Indywidualnego Programu Nauczania należy spełnić szereg wymogów formalnych, które szczegółowo zostały nakreślone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacja indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2002 roku).

Jak załatwić Indywidualny Program Nauki?

W dużym uproszczeniu można opisać to w sześciu krokach:
 • Propozycja ze strony nauczyciela i wstępna rozmowa z uczniem i jego rodzicami,
 • Podanie do Dyrektora Szkoły z prośbą o udzielenie IPN,
 • Wydanie przez nauczyciela pisemnej opinii o uczniu,
 • Wizyta w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, w celu uzyskania zewnętrznej opinii,
 • Wydanie opinii Rady Pedagogicznej,
 • Przyznanie godziny na realizację IPN przez Dyrektora Szkoły.

Do tej pory IPN z geografii realizowali:
 • Magdalena Nuckowska (luty 2008 – czerwiec 2010)
 • Joanna Szydlarska (wrzesień 2009 – czerwiec 2010)
 • Grzegorz Smoła (wrzesień 2009 - czerwiec 2011)
 • Ewa Mańkowska (wrzesień 2010 - czerwiec 2012)
 • Kamil Raczycki (wrzesień 2011 - czerwiec 2012)
 • Jakub Szlag (styczeń 2012 – czerwiec 2013)

Zajęcia IPN z geografii są obecnie zawieszone.

Popularne posty