Posty

Wyświetlanie postów z 2006

Dwie fotografie

Brazylijskie drogi rozwoju

Co to jest technopolia?

Lasy tropikalne

Andy

Alaska

Tygrysy gospodarcze Azji

Ludność Azji

Koleją transsyberyjską przez Azję

Kontrasty Azji

Mapówka Świat

Doskonalimy obliczenia demograficzne

Ruch migracyjny

Ćwiczymy wyznaczanie współrzędnych

Ruch naturalny ludności

Ludność obu Ameryk

Podział Ziemi na półkule

Liczba ludności świata

Rzeki a klimat Ameryk

Egipt darem Nilu

Azjatyckie tygrysy

Puszcza Amazońska - ekspansja rolnictwa

Gospodarka morska

Gospodarka leśna

Hodowle na świecie

Rośliny uprawne na świecie

Różne typy rolnictwa

Co sprzyja rozwojowi rolnictwa?

Miasta amerykańskie

Współrzędne geograficzne

Litewski węzeł

Kresy Kresów

Matki Paragwajki

Chińska Atlantyda

Moja wizja...

Jak powstaje dzwon?

Życie w strefie śmierci

Wiatry okresowozmienne

Przemysł w Polsce

Rewolucje przemysłowe

Wskaźniki demograficzne

Zadania ze skalą

Obliczenia meteorologiczne