Posty

Wyświetlanie postów z 2022

Nynäshamn

Rozdrobnienie rolnictwa

Rozmieszczenie okręgów przemysłowych

Typy i rozmieszczenie elektrowni w Polsce

Główne regiony i cele hodowli

Zagospodarowanie powierzchni i główne uprawy

Wielkość gospodarstw rolnych

Muzeum Wsi Opolskiej (wycieczka 91)