Zadania 3 - Geografia Polski

Poniższe zadania będą wykonywane sukcesywnie na lekcjach.
Zadania dodatkowe dla uczniów znajdują się tutaj.

XII. ŚRODOWISKO POLSKI
 1. Mapa Polski (instrukcja wykonania konturowej mapy Polski)
 2. Profil hipsometryczny (instrukcja wykonania przekroju przez Polskę)
 3. Granice II RP (opis przebiegu granic z przedwojennego podręcznika)
 4. Skojarzenia z wybraną granicą (zadanie domowe)
 5. Wędrówka wzdłuż współczesnych granic (zadanie dodatkowe)
 6. Występowanie form polodowcowych (schemat z lekcji)
 7. Zalewy morskie a surowce (tabela z wydarzeniami geologicznymi)
 8. Zasięgi zalewów morskich (zestaw schematycznych map)
 9. Lasy w Polsce (prezentacja z lekcji) 
 10. Klimatogramy (zestaw danych klimatycznych dla różnych stacji)
 11. Dział wodny (mapa konturowa z siecią rzeczną Polski)
 12. Morze Bałtyckie (karta pracy)
 13. Rozciągłość Polski (objaśnienia dot. obliczania)
XIII. LUDNOŚĆ I GOSPODARKA POLSKI
 1. Liczba ludności Polski (tabela i zadania obrazujące zmiany)
 2. Rozmieszczenie ludności w Polsce (prezentacja z zadaniami)
 3. Rozmieszczenie ludności w Polsce (mapa konturowa i tabela)
 4. Rozmieszczenie mniejszości narodowych (kartogramy) 
 5. Łemkowie (prezentacja A. Chudobina i A. Udka)
 6. Miasta w dziejach (prezentacja o historii rozwoju miast Polski) 
 7. Rozdrobnienie rolnictwa (tekst źródłowy i zadania)
 8. Wielkość gospodarstw (mapa konturowa do kartogramu)
 9. Przemysł w Polsce (czynniki lokalizacji i okręgi przemysłowe) 
 10. Elektrownie w Polsce (mapa konturowa)
 11. Transport w Polsce (karta zadań z lekcji)
 12. Transport morski (linki do krótkich klipów filmowych)
 13. Handel w Polsce (link do prezentacji z lekcji)
XIV. KRAINY GEOGRAFICZNE POLSKI
 1. Północny skraj Polski (galeria zdjęć)
 2. Ryft Mew (klipy filmowe dotyczące ciekawego miejsca w ok. Rewy)
 3. Typy jezior w Polsce (mapa konturowa i instrukcja uzupełnienia)
 4. Wyżyny Polskie (mapa konturowa do uzupełnienia)
 5. Jak powstaje dzwon? (link do filmu z Ludwisarni Felczyńskich) 
 6. Jura Krakowsko-Częstochowska (galeria zdjęć)
 7. Zróżnicowanie Sudetów (schemat z lekcji) 
 8. Błądzimy po Sudetach (galeria zdjęć) 
 9. W Beskidach zostawiłem serce... (galeria zdjęć) 
 10. Poznajemy Górny Śląsk (galeria zdjęć) 
 11. Kresowe warownie (galeria zdjęć) 

Komentarze

Popularne posty