Kartodiagram ras RPA

Zadanie 8.2.2
TWORZYMY KARTODIAGRAM ZRÓŻNICOWANIA
RASOWEGO REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI

Kartodiagram to jeden ze sposobów prezentacji danych liczbowych na mapie. Do geografii wprowadził go znany niemiecki przyrodnik Alexander von Humboldt, patron naszego bloga! Metoda polega na tym, że każdej jednostce podziału terytorialnego (np. województwu, prowincji czy państwu) przypisuje się wykres prezentujący jedną lub więcej cech. Dzięki temu w przystępny sposób możemy porównywać przestrzenne zróżnicowanie dowolnego zjawiska.

Dziś wykonamy kartodiagram dla Republiki Południowej Afryki. Jest to kraj bardzo zróżnicowany pod względem etnicznym i rasowym. Spis powszechny (tzw. census) przeprowadzony przez władze RPA w roku 2001 (pełna wersja danych Census 2001) i 2011 (pełna wersja danych Census 2011) uwzględniał tradycyjnie trzy grupy rasowe – czarnych, białych i kolorowych. Ten dziwny podział jest efektem apartheidu, czyli polityki segregacji rasowej, prowadzonej w latach 1949-1994. Każda z tych grup posiadała odmienne prawa i przywileje. Choć segregację rasową zniesiono, to ciągle widoczne są jej skutki, przykładowo najwięcej analfabetów jest wśród ludności czarnoskórej, a najwięcej bogatych osób wśród białych mieszkańców RPA.

Tyle ogólnego wstępu, przystąpmy do pracy nad zadaniem. Do tego potrzebna nam będzie tabela prezentująca ludności Republiki Południowej Afryki według koloru skóry w podziale na prowincje (w mln osób). Tabela prezentuje dane dla roku 2001.

  1. Wydrukuj dwa razy podkład mapy. Tutaj znajduje się link do pliku. który znajduje się na końcu tego dokumentu. Od razu podpisz mapy swoim imieniem i nazwiskiem. 
  1. Odnajdź w dostępnych źródłach, jak nazywają się prowincje RPA (odpowiedniki naszych województw). Wpisz nazwy w odpowiednim miejscu na mapie. Pewnie już zauważyłeś, że każda z prowincji ma przypisany swój diagram kwadratowy. Każdy z nich ma 100 kratek. Teraz przygotujemy dane, którymi wypełnisz każdy z tych wykresów.
  1. Kopiuj tabelę i wklej dwa razy do Excela, tak aby każda wartość była wklejona do osobnej komórki. Następnie z jednej z tabel usuń wszystkie wartości liczbowe. Pozostaw tylko opisy słowne. Tutaj przygotujesz formuły, które przeliczą dla Ciebie wartości liczbowe na procenty (odsetki). Można to wykonać oczywiście ręcznie używając kalkulatora. Przykładową formułę zobaczysz na poniższym rysunku.

  1. Oblicz odsetek ludności danej rasy w każdej z prowincji. Pamiętaj, że 100% stanowi suma liczby ludności prowincji. Przykładową formułę przedstawiłem na poniższej grafice. Wystarczy ją skopiować do innych komórek arkusza kalkulacyjnego. Wyliczyłeś odsetek!
  1. Zaokrąglij wszystkie wyniki do liczb całkowitych. Dobierz trzy kolorowe kredki lub mazaki. Przyjmij zasadę, że na zasadzie 1 kratka to 1% przystąp do zamalowywania wykresów dla poszczególnych prowincji.
  1. Powtórz całą operację dla poniższych danych z roku 2011.

  1. Nie zapomnij wykonać diagramu zróżnicowania rasowego dla całego kraju oraz przygotować legendy dla użytych kolorów.
  1. Na drugiej stronie wybranej mapy napisz krótko na czym polegał apartheid, czy był sprawiedliwy i jakie są jego skutki dzisiaj.
Praca jest gotowa do oceny!

Komentarze

Popularne posty