Kartodiagram języków RPA

Tabela 1
Użytkownicy najważniejszych języków urzędowych Republiki Południowej Afryki w podziale na prowincje (w mln osób).


Polecenia do wykonania:

  1. Przekopiuj dane statystyczne do Excela i oblicz odsetek użytkowników danego języka w każdej z prowincji. 100% stanowi liczba ludności prowincji.
  2. Odnajdź, gdzie znajdują się dane prowincje i podpisz diagramy na mapie.
  3. Przyjmij legendę i zakoloruj odpowiednią liczbę kratek na diagramie (na zasadzie 1 kratka = 1%)
  4. Wykonaj diagram kołowy obrazujący podział językowy całego kraju. 
  5. Na drugiej stronie kartki z mapą opisz krótko przestrzenne zróżnicowanie językowe (gdzie dominują poszczególne grupy językowe). Napisz do jakich grup (rodzin) językowych należą języki południowoafrykańskie. Jakie znaczenie dla funkcjonowania kraju ma duże zróżnicowanie językowe ludności.
  6. Praca jest gotowa do oceny!

Komentarze

Popularne posty