Zróżnicowanie religijne Kanady

Na lekcjach geografii dowiedzieliście się, że Ameryka Północna i Południowa należą do najbardziej zróżnicowanych, pod kątem społecznym, kontynentów świata. Od ponad 12 000 lat Nowy Świat jest systematycznie zasiedlany przez przedstawicieli wszystkich ras – mongoloidalnej, europeidalnej i negroidalnej. Nie powinno więc nas dziwić, że skoro ludność przybyła praktycznie ze wszystkich regionów świata, to przywiozła ze sobą swoje zwyczaje i tradycje religijne. Ten religijny tygiel szczególnie widoczny jest w Stanach Zjednoczonych (patrz wykres poniżej), jednak przygotowanie kartodiagramu dla tego kraju było by bardzo czasochłonne. Naszym zadaniem będzie przygotowanie kartodiagramu zróżnicowania religijnego Kanady.


Zróżnicowanie religijne
Stanów Zjednoczonych

Polecenie 1 - Kanada to monarchia konstytucyjna, w której poszczególne regiony cieszą się dużą autonomią. Choć jest to drugi, pod względem powierzchni kraj świata, liczba jednostek podziału administracyjnego wynosi zaledwie 10 prowincji i 3 terytoria. Są to obszary bardzo zróżnicowane powierzchniowo. Najmniejsza prowincja – Wyspa Księcia Edwarda jest wielkości połowy województwa opolskiego, zaś największe, terytorium Nunavut to obszar 6,5 razy większy od Polski! Odszukajcie informacje o powierzchni trzech wyżej wymienionych obszarów i przygotujcie wykres porównawczy. Przyjmijcie założenie, że powierzchnia Wyspy Księcia Edwarda to jedna kratka w zeszycie. Ile kratek zajmie w takim razie Polska, a ile Nunavut?

Polecenie 2 - Wydrukujcie podkład mapy i na podstawie dostępnych źródeł wpiszcie we właściwe miejsca nazwy terytoriów i prowincji Kanady. Zwróć uwagę, że do każdej jednostki administracyjnej przynależy charakterystyczna kratka, na której za chwile przygotujecie wykres zróżnicowania religijnego Kanady. Połączcie wyraźnie strzałką najmniejsze prowincje na południowym-wschodzie kraju z odpowiednim miejscem na wykres.
  

Polecenie 3 - Zapoznajcie się z załączoną tabelą obrazującą zróżnicowanie religijne Kanady w podziale na prowincje i terytoria. Są niestety dwa utrudnienia. Pierwsze to nazewnictwo w języku angielskim, a drugie to wielka szczegółowość danych. To jest właśnie Wasze trzecie zadanie. Uproście dane w następujący sposób, aby przedstawiały tylko informacje o odsetku chrześcijan, innych religii i ateistów w każdej  jednostce administracyjnej. Dane przygotujcie z dokładnością do 1%. Jeżeli po zsumowaniu dane wychodzą Wam nieznacznie większe niż 100%, to odejmijcie te procenty największej grupie religijnej. Dla ułatwienia możecie też wykorzystywać dane o religii w oryginalnej wersji znajdujące się w angielskojęzycznej Wikipedii pod hasłem - Religie Kanady.Polecenie 4 - Teraz możecie przystąpić do wykonania kartodiagramu. W tym celu przygotujcie trzy kolory – po jednym dla każdej z grup religijnych (chrześcijan, innych religii i ateistów). Następnie wykorzystując przygotowane kratki w każdej z prowincji i terytorium zamalujcie je zgodnie z uzyskanymi danymi liczbowymi z polecenia 3. Nie zapomnij o przygotowaniu legendy, wyjaśniającej znaczenie kolorów i w której znajdzie się też miejsce na Wasze imię i nazwisko i rok wykonania pracy!

Polecenie 5 - Kolejne polecenie nie jest związane z religiami, ale pozwoli Wam poznać, skąd wzięła się dewiza kraju – „A Mari Usque Ad Mare”, czyli z łaciny „Od morza do morza”. Wpiszcie na mapie nazwy mórz oblewających Kanadę.

Polecenie 6 - Na zakończenie napisz jeszcze kilka zdań na temat zróżnicowania religijnego Kanady. Możecie się zastanowić jakie główne denominacje (wyznania) zamierają się w grupie chrześcijan. Możecie też skupić się nad pochodzeniem poszczególnych religii, to znaczy jakie narodowości je przywiozły. Możecie wreszcie przygotować wykres kołowy zróżnicowania religijnego całej Kanady i porównać otrzymany obraz z danymi dla Stanów Zjednoczonych. 

PODSUMOWANIE

Przedstawiony na Twojej mapie obraz uwzględnia dzisiejsze zróżnicowanie religijne Kanady w podziale na prowincje i terytoria. Warto podkreślić, że przed przybyciem na te tereny europejskich osadników dominowały tutaj plemienne religie ludów indiańskich i inuickich (eskimoskich). Niestety zasady tych religii nigdy nie zostały spisane, co w połączeniu z ich krótkotrwałością i zamkniętym charakterem przyczyniło się do ich praktycznie całkowitego zniknięcia z religijnego krajobrazu tego północnoamerykańskiego kraju. Jednym z lepiej poznanych obrzędów jest tak zwany Taniec Ducha, o którym można poczytać i który można pooglądać, jako uzupełnienie naszego zadania. 


Komentarze

Popularne posty