Stany Ameryki lub państwa Afryki - folder

Twoim zadaniem jest opracowanie folderu - wizytówki wybranego stanu Stanów Zjednoczonych lub wybranego państwa afrykańskiego, pod kątem atrakcyjności turystycznej. Masz do wyboru blisko 100 regionów! Potrzebnych informacji możesz poszukiwać w przewodnikach turystycznych, książkach do geografii regionalnej, encyklopediach, rocznikach statystycznych, atlasach geograficznych no i oczywiście w internecie. Ocenie będzie podlegać, nie tylko zawartość merytoryczna, ale także szata graficzna folderu.

W trakcie pracy uwzględnij niżej podane zagadnienia:

  • Krótka charakterystyka warunków naturalnych i społeczno-ekonomicznych państwa oraz jego położenia geograficznego.
  • Krótki zarys historii stanu lub kraju.
  • Charakterystyka walorów przyrodniczych (np.: wyjątkowe elementy ukształtowania powierzchni terenu, zbiorników wodnych, szaty roślinnej, świata zwierzęcego, klimatu).
  • Charakterystyka walorów pozaprzyrodniczych (np.: obiektów architektury, miejsc kultu religijnego, miejsc związanych z wybitnymi ludźmi, czy polskością).
  • Ocena bazy turystycznej (np.: możliwości noclegu, wyżywienia, transportu).
  • Przygotuj mapę stanu/państwa z zaznaczonymi atrakcjami. 
Folder powinien mieć z góry określoną formę. Zwykłą kartkę papieru A5, dzielimy na trzy szpalty. Wbrew pozorom nie ma tutaj aż  tak dużo miejsca. Od Ciebie i rozeznania tematu będzie zależeć co przedstawisz. Pamiętaj, że liczy się pierwsze wrażenie, wiec dużo trudu włóż w przygotowanie strony tytułowej i hasła promującego dany stan/region.

Powodzenia w pracy. Gotowe i podpisane dzieło przynieś do końca maja i odbierz zasłużoną ocenę.

Pomysł na podstawie: Książka Nauczyciela do podręcznika „Planeta Nowa 2, 2007, Wydawnictwo Nowa Era, Straszyn, s. 103
 

Komentarze

Popularne posty