Co to jest technopolia?


  •          W dostępnych źródłach odnajdź znaczenie terminu technopolia a następnie przepisz krótką definicję do zeszytu.
  •         Rozwiąż krzyżówkę. Pomocne będą strony z rozdziału w podręczniku poświęconego Gospodarce Ameryk. Nie musisz przepisywać pytań do zeszytu. Wystarczy, że przepiszesz odpowiedzi.


A – Gospodarstwa rolne o wielkiej powierzchni na terenie Ameryki Łacińskiej.
B – Tak zwany drugi sektor gospodarki zajmujący się wytwarzaniem dóbr i produktów.
C – Charakterystyczna roślina uprawiana w Amerykach, z której pozyskuje się brązowy cukier.
D – Trzoda … , grupa zwierząt hodowlanych do której zaliczamy świnie.
E – Jedna z roślin uprawianych na plantacjach, w Polsce znana jako smaczny i lubiany owoc.
F – Surowiec mineralny, którego ważnymi producentami są Meksyk i Wenezuela.
G – Skrót od jednego ze wskaźników obrazujących rozwój ekonomiczny państwa.
H – Nazwa często hodowanej w obu Amerykach grupy zwierząt.
I – Tak zwany pierwszy sektor gospodarki, zajmujący się wytwarzaniem pożywienia.
J – Tak zwany trzeci sektor gospodarki zajmujący się zaspokajaniem różnych potrzeb ludzi.

K – Jedna z roślin włóknodajnych, charakterystyczna dla południowo-wschodnich stanów USA.

Komentarze

Popularne posty