Podłoga pomocą dydaktyczną!


Nie zawsze lekcje mogą odbywać się z pomocą multimediów. Są szkoły i sale, gdzie ciągle brakuje tego typu udogodnień. Dlatego trzeba sobie radzić na różne sposoby! Jednym z nich jest wykorzystanie analogowej tablicy, jaką jest podłoga i wcześniej przygotowane kartki. Uczniowie klasy IVa z Zespołu Sztuk Plastycznych wykonali w ten sposób ćwiczenie polegające na uszeregowaniu 10 państw według różnych kryteriów - produktu krajowego brutto, PKB na osobę czy wskaźnika rozwoju społeczeństwa (HDI). Razem zauważyliśmy, że nie zawsze najbogatszy kraj ma najlepszy standard życia.

Komentarze

Popularne posty