Piotrków Trybunalski

Kiedy w dzieciństwie oglądałem mapy, czy atlasy samochodowe, zawsze poszukiwałem w nich charaktery- stycznych nazw. Fascynowały mnie nazwy podwójne, czy posiadające wyjątkowy wydźwięk. Do takich miast należy właśnie Piotrków Trybunalski. Ostatnio też dowiedziałem się, że dodanie do nazwy miasta charakterystycznego przymiotnika nastąpiło dopiero po II wojnie światowej, dla upamiętnienia polskiego parlamentaryzmu, ale o tym za chwilę. Zapraszam serdecznie do przeniesienia się do tego wyjątkowego miasta w centrum Polski. 


Rynek Trybunalski w Piotrkowie.
Pierwsze wzmianki o Piotrkowie są związane z pobliskim Opactwem Cystersów w Sulejowie. W XIII wieku książę Leszek Biały wspomniał o mieście w jednym z dokumentów wydanym dla sulejowskiego klasztoru. Ważna rola miasta, jako ośrodka sądowego zaczyna się za panowania Kazimierza Wielkiego. Władca wydał w mieście tak zwane Statuty Piotrkowskie, które uregulowały i spisały prawo zwyczajowe dla Wielkopolski.  


Dzisiejszy budynek Sądu Okręgowego powstał w czasach zaboru rosyjskiego w XIX wieku.
Kościół Pijarów.
W 1493 roku w Piotrkowie odbyła się elekcja króla Jana Olbrachta. Od tego momentu zaczyna się blisko stuletnia kariera miasta jako ośrodka polskiego parlamentaryzmu. Warto zaznaczyć, że wcześniej w Piotrkowie odbywały się szlacheckie sejmiki. Ostatecznie tradycję zwoływania Sejmu do Piotrkowa porzucono po podpisaniu Unii Lubelskiej.

Na pamiątkę działania w mieście Sejmu w kościele Ojców Pijarów (dawniej Jezuitów) umieszczony jest obraz Matki Boskiej Trybunalskiej. W roku 2007, decyzją Stolicy Apostolskiej, została uznana patronką polskiego parlamentaryzmu i osób sprawujących władzę. Kopia cudownego obrazu przechowywana jest w dzisiejszej siedzibie Sejmu.     

Kolejnym władcą, który przyczynił się do rozsławienia Piotrkowa jako ważnego miasta na mapie administracyjnej Polski był Stefan Batory. Dla usprawnienia postępowań sądowych w Królewskie Polskim, w 1578 roku monarcha zrzekł się przysługujących mu praw sadowniczych. Powołano wówczas dwa trybunały dla Wielkopolski w Piotrkowie i dla Małopolski w Lublinie. Choć dzieje Trybunału Koronnego są bardziej skomplikowane, to warto wspomnieć, że sesje sądowe odbywały się w Piotrkowie praktycznie aż do czasów rozbiorów. Miejscem gdzie zbierał się Trybunał był piotrkowski Zamek. Sprawy tradycyjnie rozpatrywano jesienią i zimą.


Kościół Ojców Bernardynów

Jednym z ciekawszych budynków miasta jest Zamek Królewski. Jest to w sumie niewielki, trzypiętrowy obiekt, zbudowany z cegły na planie kwadratu. Budynek zwieńczony jest czterospadowym, miedzianym dachem. Inicjatorem budowy był król Zygmunt Stary, który zapewne pragnął mieć wygodne i jednocześnie godne miejsce pobytu, podczas sesji sejmowych, czy sądowych. Choć budynek został otoczony fosą, trudno nazwać go prawdziwym zamkiem. Jest zbyt łatwo dostępny by pełnić funkcje obronne. Dlatego często używamy zamiennej nazwy "wieża królewska". Dawniej w sąsiedztwie znajdowały się drewniane budynki związane z trybunałem. Dziś jest to siedziba piotrkowskiego Muzeum., dzięki czemu łatwo możemy dostać się do wnętrza i przy okazji podziwiania zgromadzonych eksponatów poczuć klimat tej dawnej królewskiej rezydencji


JAK DOJECHAĆ?


Piotrków Trybunalski leży przy głównej linii kolejowej Polski. Ma więc bezpośrednie połączenia z większymi miastami Polski - Wrocławiem, Krakowem czy Warszawą. Pociągi regionalne kursują stąd głównie do Częstochowy i Łodzi, ewentualnie Koluszek. Nie powinno być większego problemu z dotarciem pociągami. Aktu-alny rozkład jazdy i połączenia polecam sprawdzić w Internecie

Miasto położone jest przy ważnym węźle drogowym. Postój w nim można zaplanować przy okazji podróży z północy na południe (autostrada A1) lub Dolnego Śląska do centrum kraju (droga ekspresowa S8).

Komentarze

Popularne posty