Profil hipsometryczny przez Polskę

Profil hipsometryczny (z gr. hýpsos – wysokość) to pionowy przekrój lądu przedstawiający rozkład wysokości. Tworzony jest w oparciu o zebranie danych wysokościowych z poziomic przecinających linię zakreśloną na mapie (linijka profilowa). Dopiero wtedy można wykonać wykres przedstawiający rzeźbę terenu wzdłuż danej linii. Składa się on z osi pionowej przedstawiającej wartości wysokości bezwzględnych oraz poziomej, która ilustruje położenie danego punktu (odległość od początku układu, tj. miejsca, gdzie ma swój początek linia na mapie). Profil hipsometryczny pomaga w uzyskaniu informacji o rzeźbie danego terenu. (za pl.wikipedia.org)

Możesz wykonać kilka profili hipsometrycznych, dzięki którym poznacie jak wygląda ukształtowanie terenu wybranego regionu.

PROFIL HIPSOMETRYCZNY PRZEZ POLSKĘ WZDŁUŻ POŁUDNIKA 20°E

Ten profil jest stosunkowo łatwy w przygotowaniu, gdyż nie wymaga stworzenia linijki profilowej.

Przygotuj kartkę papieru A4 w kratkę.

Wzdłuż krótszego boku narysuj oś wysokości nad poziomem morza. Przyjmij założenie, że jedna kratka to 100 metrów. Oś nie powinna być wyższa niż 2500 m n.p.m.

Wzdłuż dłuższego boku wyskaluj oś odległości. Przyjmij założenie, że dwie kratki to odległość 25 kilometrów. Co kolejny centymetr wpisz następującą wielokrotność 25.


Wydrukuj załączoną linijkę profilową. Aby zachować właściwe proporcje, możesz wkleić obrazek do Worda i zobaczyć, czy długość linijki profilowej wynosi 25 centymetrów.

Przyłóż linijkę do dłuższego boku kratki i przenieś wysokości na profil, korzystając z załączonej instrukcji.

Zgodnie z przyjętą skalą barw, nanieś kolory oznaczające wysokości.

W odpowiednich miejscach zaznacz i podpisz nazwy rzek (na linijce profilowej oznaczone falistą linią) oraz Zalew Wiślany.

Zaznacz na profilu następujące obiekty – Tatry, Kotlina Podhalańska, Gorce, Brama Krakowska, Wyżyna Małopolska, Nizina Mazowiecka, Garb Lubawski, Nizina Staropruska.

Komentarze

Popularne posty