Wykonujemy piramidę wieku

Dzisiaj w ramach dokończenia pracy lekcyjnej wykonujecie wykres obrazujący zróżnicowanie populacji Japonii ze względu na płeć i wiek. Jest to piramida wieku, czyli rodzaj poziomego wykresu słupkowego, przedstawiającego udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie ludności w danym kraju. Oś pionowa zawiera skalę wieku ludności, osie poziome zawierają zaś liczbę osób w danym wieku wyrażoną w procentach.

1. Pierwszym krokiem jest wykonanie wykresu dla Japonii. Dane dla Indii są podane dla porównania, ale chętni w ramach zadania dodatkowego, na osobną ocenę, mogą wykonać również piramidę wieku dla Indii.


2. Drugim krokiem jest przygotowanie osi współrzędnych. Dane te zwykle przedstawia się osobno dla obu płci, stąd oś pionowa znajduje się w środku wykresu. Oś ta jest też szeroka, żeby możliwe było wpisanie w środku przedziałów wiekowych.


3. Ostatnim krokiem jest wykorzystanie wszystkich danych dotyczących mężczyzn i kobiet, tak aby powstał nam wykres przypominający jeden z tych poniższych.


4. Osoby które skończyły pracę nad wykresem mogą obejrzeć inne piramidy przygotowane na stronie https://www.populationpyramid.net/. Ciekawostkami i odkryciami można podzielić się w komentarzach pod postem lub na lekcji.
 
Powodzenia i miłej pracy!Komentarze

Popularne posty